Wijkberichten 28 maart 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.

Uit de pastorie
Over de avondgebeden en de overige diensten tijdens de drie dagen van Pasen in de Goede en/of Stille Week verschijnt een extra nieuwsbrief op donderdag 30 maart. Wie deze nog niet ontvangt, kan zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: OKnieuwsbrief@gmail.com
De gegevens van de diensten en de aanvangstijden worden ook op de website vermeld.

In de avondgebeden en de overige diensten is er veel ruimte voor bezinning. Na Palmpasen luidt de vraag gedurende de rest van de week: Blijf mij nabij. Dat thema hebben collega Nienke Meinster-de Ronde en diaken Dick Vrijburg en ik als uitgangspunt genomen om bij stil te staan. Daarmee zoeken we op de eerste avonden van de week in de verschillende kerkgebouwen naar de onderlinge solidariteit. Want waar de ene mens de ander nabij is, ontstaat een betrokkenheid die verder reikt. Daarmee gaan wij, zover als we kunnen, mee. Nu al op weg met Pasen als het ware al in ons.
Tijdens de bezinningsmaaltijd van 22 maart hebben we daar in twee groepen over gesproken. Hoe je woestijnervaringen doorkomt tot aan Pasen. De ballast achter je latend en vooruitkijkend naar de grond van het geloofsverlangen dat soms diep in een mens verborgen zit. De heerlijke woestijnsoep paste als gerecht heel goed bij deze bijzondere avond.

De voorbereidingen voor de Paasdienst zijn in volle gang. Met inbreng van eigen gemeenteleden kijk ik uit naar een feestelijke dienst!

Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
In het volgende nummer van Centraal Contact kunt u het verslag lezen van de kerkenraadsvergadering van 28 maart. Deze vergadering staat, op het moment van het inleveren van de kopij, nog te gebeuren.

Drie kleine berichten kan ik u wel alvast doorgeven.
het ontbrekende deel over de toekomst van de Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw is nu in zijn geheel klaar. Ook het gebruik van de fondsen is nu vastgelegd. Ook hierover willen we met elkaar spreken. Vermoedelijk wordt dit 23 april maar mocht dat veranderen dan leest u dat in de nieuwsbrief of via de mededelingen in de kerk.

Een bericht dat eerder in de nieuwsbrief heeft gestaan over namen van mensen die, in geval van nood, hulp kunnen verlenen. Geef u/je bij mij op als je de AED kunt bedienen en daarvoor ook de herhalingscursussen volgt. Dan kunnen wij het geheel in kaart brengen.
Verder is er een nieuw ‘spandoek’ gemaakt door Kees de Jong, in samenwerking met het moderamen. Het is een prachtig kleurrijke banner geworden en een warm welkom voor iedereen die de Ontmoetingskerk binnenkomt. Nog even geduld dus want tot Pasen hangt  natuurlijk de Paasbanner!

Goede Paasdagen gewenst!
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Ook in deze CC weer een aankondiging van een lunchconcert. Zondag 19 april treedt voor u en jou het dubbel blaaskwintet I Fiati (de blazers) op. Meer informatie hierover in vind u hier: Lunchconcert 19 april.

Vrijwilligers gevraagd
Voor twee activiteiten zijn we op zoek naar vrijwilligers die mee willen denken en helpen bij de organisatie van: een midzomeravondactiviteit op 21 juni in onze kerk voor mensen uit de buurt. En daarnaast voor zaterdag 24 juni, de jaarmarkt in het centrum van het dorp. Meer informatie is op te vragen bij de voorzitter Bob van der Deijl of ds. Carla Schoonenberg.

 Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Dhr. A. Ybema  wordt 5 april 88 jaar.
Mevr. E.J. Luttervelt – van Oeveren  wordt 81 jaar op 9 april.
Beiden hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. van Bostelen – van der Windt zijn op 11 april 62 jaar getrouwd.
Dhr. en mevr. van der Geer – Mollema zijn 12½ jaar getrouwd op 14 april.
Dhr. en mevr. Boissevain – van der Eik zijn 18 april 25 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd!

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda
Zaterdag 1 april 14.00 uur FF Anders – Alles Andersom, Ontmoetingskerk
Zaterdag 1 april 20.00 uur Paasconcert R&G Unity Choir uit Delfgauw, Ontmoetingskerk
Maandag 3 april 9.00 uur kerk schoonmaken
Maandag 3 april 13.00 uur Gespreksgroep 65+
Dinsdag 4 april 10.30 uur koffie drinken in de hal, aansluitend lunch
Vrijdag 7 april 10.30 uur Kerkdienst/HA Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Dinsdag 11 april 20.00 uur Toerustingsavond contactpersonen pastoraat, zaal 1
Woensdag 12 april 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Donderdag 13 april Bezoek leerlingen Ackerweide en Beatrixschool, Ontmoetingskerk
Zondag 16 april 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Maandag 17 april 18.00 uur gezamenlijke ambtsdragersvergadering, Ontmoetingskerk
Dinsdag 18 april 10.30 uur koffiedrinken in de hal
Dinsdag 18 april 20.00 uur Leesgroep, zaal 1
Woensdag 19 april 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Woensdag 19 april 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, wijkzaal
Woensdag 19.30 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)