Liturgie 23 april 2023

Voorganger in deze dienst is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Stilte

Intochtslied  650: 1, 2, 4 en 7   ‘De aarde is vervuld’

Groet en bemoediging

Zingen  Psalm 33: 1 en 8   ‘Kom nu met zang en roer de snaren’

Kyriegebed, gevolgd door 270 a: Kyrie en Gloria

Gebed

Schriftlezing  Jesaja 43: 1 – 12    NBV21 (voorganger)

Zingen  Psalm 116: 5, 6, 7 en 8   ‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’

Schriftlezing  1 Petrus 1: 17 – 23    NBV21 (voorganger)

Zingen  Lied 338 b  ‘Halleluja’

Schriftlezing  Johannes 21: 1 – 14   NBV21

Zingen  Lied 528: 1, 2 en 5   ‘Omdat Hij niet ver wou zijn’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 644: 1, 4 en 5   ‘Terwijl wij Hem bewenen’

Voorbede met als acclamatie: 368f  ‘God van leven en licht’stil gebed  en  Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:

1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Mission Aviation Fellowship (MAF), toelichting. 
2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  981: 1, 4 en 5   ‘Zolang er mensen zijn op aarde’

Zending en Zegen

Orgelspel