Liturgie Witte Donderdag – 6 april

op donderdag, 06 april 2023

Voorganger in deze Witte Donderdag dienst met HA is ds. Carla Schoonenberg-Lems  aanvang 19:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.

 

Het is stil in de kerk

Zingen Lied 791: 1, 2 en 3  ‘Liefde, eenmaal uitgesproken’

Begroeting

Zingen Lied 791: 4, 5 en 6  ‘Liefde boven alle Liefde’

Welkom en inleiding

Gebed

Pasen op komst,  lezing uit Marcus 14: 1 – 2

Zingen Lied 558: 1   ‘Jezus, om uw lijden groot’

De Gezalfde, Christus,  lezing uit Marcus 14: 3 – 9

Zingen  Lied 558: 4  ‘Om het brood, Heer, dat gij breekt,’

Verraad,  lezing uit Marcus 14: 1 – 11

Zingen  Lied 558: 5  ‘Here, om uw bloedig zweet,’

Maak alles klaar,  lezing uit Marcus 14: 12 – 16

Zingen  Lied 558: 6  ‘Om het zwijgen, het geduld’

Bittere kruiden,  lezing uit Marcus 14: 17 – 21

Stilte

Lezing en zegening,  Marcus 14: 22 – 26

Voobeden

Onze Vader

Hij deelde zijn leven

Tenslotte

Lofzang  117 d   ‘Laudate omnes gentes,’ (3x)

Lezing  Marcus 14: 26 – 31

Zingen  Lied 265  ‘Gij waakt en draagt’

Zegen

Zingen 256  ‘Blijf met uw genade bij ons’ (3x)

 

Graag de kerkzaal verlaten in stilte.

 

Giften :
1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de Zorgkwekerij Pluk de Dag,  toelichting. 
2e Collecte:                                    > de Avondsmaalcollecte is bestemd voor de ZWO.

Deze ZWO-collecte is bestemd voor Susan Shrestha.
Zij studeert aan de MBS, de Maleisische Bijbelschool in Kuala Lumpur.

De giften zijn via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Kees de JongLiturgie Witte Donderdag – 6 april