Liturgie intrededienst zondag 8 september 2019

op vrijdag, 06 september 2019

Voorgangers in deze dienst zijn ds. Cor Baljeu en ds. Carla Schoonenberg-Lems
Aanvang van de dienst 15.00 uur
De dienst is te beluisteren via de kerkomroep

Welkom

Stilte

Intochtslied 975: 1, 3

Groet

Kyriegebed ( ‘Kyrie’ Taizébundel nr 12)

Glorialied 305

Rondom de dienst van verbintenis en intrede
– presentatie
– opdracht
– gelofte
– verbintenis
– zegening
– gezongen zegenbede
– aanvaarding en verwelkoming

v. Gemeente (…)
a. JA, VAN HARTE
(voorganger en GEMEENTE)
v. Dominee Carla, de verhalen van God
a. VERTEL ZE ONS
v. De verhalen van mensen
a. LEEN ONS OOR EN HART
v. De gaven die je bezit
a. DEEL ZE MET ONS
v. De liefde van God
a. HERINNER ONS DAARAAN
v. De zorg voor elkaar
a. WEK ONS DAARTOE OP
v. Het kwaad
a. SPREEK DAT TEGEN
v. Wie machteloos is
a. BRENG ZE AAN HET WOORD
v. Brood en beker
a. DOE ZE ONDER ONS RONDGAAN
v. De verantwoordelijkheid voor de samenleving
a. NEEM ONS DAARIN MEE
v. De ruimte van Gods goedheid
a. WANDEL DAARIN MET VREUGDE EN VREDE
EN WIJ MET JOU
ZO ZAL HET GOED ZIJN.

– vredegroet
Gemeente gaat zitten
Rondom het Woord
v. De Eeuwige zal bij u zijn
a. GODS GEEST IN ONS MIDDEN
Gebed bij de opening van de Schrift

Moment met de kinderen

Lezingen: Psalm 1 & Lucas 14, 25-33

Lied 843

Verkondiging ‘Levende weerspiegeling’

Intermezzo in klank en beeldtaal door Christiaan (piano) en Arthur Schoonenberg (cello):
Arvo Pärt, Spiegel im spiegel vergezeld door filmbeelden van de Bruder Klauskapel van Peter Zumthor in Wachendorf

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Kinderen komen terug

Inzameling van de gaven

Slotlied 834 (staande)

De kinderen van de Speelkerk komen binnen

Zending en Zegen, afgesloten met het gezongen ‘Amen’, lied 431 b

Korte toespraken

Celine Verhoef-FeenstraLiturgie intrededienst zondag 8 september 2019