Wijkberichten 18 april 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.

Uit de pastorie
Intussen zijn we in liturgisch opzicht onderweg naar Pinksteren. Achter ons ligt een intensieve periode die uitmondde in de Stille Week. Een week met veel vieringen en momenten om met elkaar stil te staan. Met Pasen klonken de vreugdevolle klanken van de opstanding, in verschillende toonaarden en iedereen kon daaruit meenemen wat waardevol was. Van harte wil ik allen bedanken die op een of andere manier bijgedragen hebben aan de organisatie van deze activiteiten.
In de komende twee weken ben ik vanwege vakantie afwezig, van maandag 24 april t/m zondag 7 mei. In die tijd valt ook het Odulphus wandelweekend. Deze keer verblijven we in het protestantse Nijkleaster in Jorwert. Daar vormen we een try-out groep en mogen we meeleven en meedenken over de gastvrijheid. Met Pinksteren zal het klooster dan echt open gaan. U zult er zeker meer over horen binnenkort.
Van harte nodig ik u uit om mee te wandelen met de Ontmoetingswandeling op zondag 23 april. We starten in Schipluiden en er zijn twee afstanden: ongeveer 5 en 17 km.
Opgave graag uiterlijk vrijdag 21 april bij Hanneke de Jong of bij mij.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Zoals, al onder voorbehoud aangekondigd, willen we graag met u in gesprek over het laatste deel van de  ‘Toekomst van de PGPD’.  De fondsen zijn verder uitgewerkt en daarmee is het stuk af. Het is door de Algemene Kerkenraad al in concept vastgesteld en als alle wijken ook instemmen wordt het definitief. Zondag 23 april gaan we, na afloop van de dienst en na een korte powerpoint presentatie, hierover graag met u in gesprek.
Op 24 juni is er weer de jaarmarkt in Pijnacker. Samen met het Beraad van Kerken zullen we daar met onze ‘Tiny Church‘ aanwezig zijn. Wij hebben op ons genomen om ook een aantal uren voor de ‘standbemensing’ te zorgen. Wilt u of jij daar 1 of 1,5 uur aan meedoen, meld u dan aan bij ondergetekende.

De actie voor donaties voor de vleugel is een beetje in de schaduw van de Aktie Kerkbalans blijven steken. Desalniettemin mochten we een kleine € 3.500 ontvangen waarvoor onze hartelijke dank. Mocht u nu denken ‘dat ben ik helemaal vergeten’: uw gift is nog altijd welkom op bankrekening  NL 82 INGB 0000 198 849 t.n.v. Protestantse Gemeente te Pijnacker Delfgauw o.v.v. Gift vleugel Ontmoetingskerk. Wel moeten we bekennen dat het toegezegde aardigheid (voor de gevers) technisch niet haalbaar bleek en dat kan dus helaas niet doorgaan.
Alle gevers en geefsters: super bedankt voor uw bijdrage.
Met hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

 Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. G.G. Helder – de Kraker  wordt 24 april 81 jaar
Dhr. R. Herder wordt 80 jaar op 3 mei
Mevr. J.C. Sonius – Elfferich wordt 3 mei 81 jaar
Mevr. N.A. van Bostelen – van der Windt  wordt 86 jaar op 4 mei
Dhr. J.J. van der Elst  wordt 80 jaar op 4 mei
Dhr. B.A. de Vries  wordt 7 mei 81 jaar
Mevr. M.C. Looijen – Vooijs  wordt 92 jaar op 8 mei
Mevr. A. Verweij – van Oel  wordt 12 mei 84 jaar
Hartelijk gefeliciteerd allemaal.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Schoppink – de Blieck  zijn 10 mei 66 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd.
> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda
Zondag 23 april 11.00 uur Gemeenteberaad in de wijkzaal.
Zondag 23 april Ontmoetingswandeling, 13.30 uur vertrek Ontmoetingskerk
Dinsdag 25 april 20.00 uur Lezing Stichting Steun bij Rouw in de Kerkzaal
Woensdag 26 april 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Maandag 1 mei 9.00 uur Kerk schoonmaken.
Dinsdag 2 mei 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Vrijdag 5 tot zondag 7 mei Wandelen Odulphuspad, Friesland.
Maandag 8 mei Vergadering Liturgiecommissie, zaal 1
Dinsdag 9 mei 13.00 uur Gespreksgroep 65+, bij één van de leden
Dinsdag 9 mei Vergadering Kleine Wijkkerkenraad, zaal 1
Woensdag 10 mei 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Woensdag 10 mei 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)


In Memoriam

Op Witte Donderdag 6 april 2023 is Willem Gijsbertus Huisman overleden. Willem was  92 jaar.
Hij werd geboren in een groot gezin in Delft. Die zondag 21 september stormde het hevig. Het was een voorbode van zijn bewogen leven. Nadat hij zijn vrouw Anja had leren kennen, zijn zij uiteindelijk in Oude Leede terechtgekomen. Veel onderdelen van het huis, zoals de deuren, heeft hij zelf vervaardigd. Hij hield van het bewerken van hout en kon daar zijn creativiteit in kwijt. Vanaf deze jaren breidde het gezin zich uit. Hun vijf kinderen hebben ieder hun eigen ervaringen opgedaan en hebben daardoor ook verschillende herinneringen aan het ouderlijk huis.
Nog maar kort geleden werd het 70 jarig huwelijk gevierd, onder meer in de kring van de huiskamer van de Oudelandsehof in Berkel en Rodenrijs waar zijn vrouw nu woont. Daarmee kwamen oude herinneringen in beeld van vakanties van vroeger, van de gastvrijheid die er altijd is geweest aan de Oude Leedeweg en het verdriet dat het niet meer mogelijk was daar samen te wonen.
Tijdens de Dankdienst voor zijn leven stonden we op vrijdag 14 april stil bij een aantal momenten uit zijn levensloop. Naast herinneringen en gedichten klonken de Schriftlezingen uit Psalm 23 en Romeinen 8, 31-39. We hebben hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op begraafplaats Jaffa te Delft. Vlak bij de plaats waar hij opgroeide en verbonden was aan de Immanuelkerk. Vanuit de overtuiging en het geloof dat het werk van zijn handen voltooid is, vertrouwden we hem toe aan de handen van de Levende God.
We wensen zijn vijf kinderen, hun naasten en de klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe, evenals allen die hem een warm hart toedragen.
Als blijvend gedenkteken in de Ontmoetingskerk siert het houtsnijwerk van zijn handen de muren van de hal en in één van de zalen.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems