Wijkberichten 22 november

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Ronde Tafel
Een voorbereidingsgroepje heeft twee projecten uitgekozen voor Advent en Kerst. Een inhoudelijk en bijbels project over de voorouders van Jezus. Dit komt terug in de diensten, het bloemschikken en het jeugdwerk.
Daarnaast komt er een kerstengelen project. Dat is meer sociaal en communicatief opgezet. Via kleine kerstengeltjes kan ieder iets voor een ander betekenen. In de buitenkerstboom komen dit jaar kerstengelen te hangen. Op de tafel in de hal zullen de zelfgemaakte kerst engeltjes worden neergelegd. Deze mogen meegenomen worden om aan iemand uit te delen. Ook door mensen ‘van buiten’. U hoort er meer van via een extra nieuwsbrief.

Tiny Church
Uit de lijst mooie en inventieve namen die ingestuurd zijn voor het nieuwe kapelletje van de Ontmoetingskerk, heeft de Kleine Kerkenraad een shortlist opgesteld. Naast De Kleine Kerk en Het kapelletje werd ook de naam Tiny Church ingeleverd. Deze laatste naam is verkozen door de Grote Wijkkerkenraad!

Feest van verbinding
Samen met een wijkbewoner uit Klapwijk die het initiatief heeft genomen om mensen die geen sociaal vangnet hebben een mooie avond te bezorgen, denken en helpen we vanuit de Ontmoetingskerk mee om dit te bewerkstelligen.
Datum: 20 december in Keijzershof. Meehelpen? Laat het weten!

Nascholing
Op 12 en 13 december ben ik niet beschikbaar voor het gemeentewerk i.v.m. nascholingsdagen.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op 1 november is de kleine wijkkerkenraad (KWK) weer bij elkaar geweest en zoals gebruikelijk meld ik weer graag een paar punten daaruit. Eerst hebben we teruggekeken op de expositie ‘Gezichten van Dementie’. Het was heel wat werk om de expositie in korte tijd te organiseren maar achteraf mochten we constateren dat het goed is dat we dat gedaan hebben. Een mooi aantal bezoekers en drie goed bezochte thema-avonden over dit indringende onderwerp.
Het preekrooster voor komend jaar is vastgesteld. Jacqueline van der Deijl heeft voor de zondagen dat onze wijkpredikant niet bij ons voorgaat weer een variatie aan gastpredikanten uitgenodigd.
Mocht u ook iemand willen voordragen om in onze wijkgemeente in 2024 voor te gaan neemt u dan met haar contact op (06-25285908).
Al een tijdje wordt er hardop nagedacht over een vleugel voor de kerk. Die heeft er ook een tijdje gestaan omdat het koor ‘Cantando’ in de corona tijd bij ons repeteerde. Het koor is inmiddels weer terug naar hun vertrouwde plek. Dus nu komt binnen de Ontmoetingskerk de roep om een eigen vleugel weer ter sprake. Er staat nog wat geld gereserveerd (geoormerkt) voor ons als Ontmoetingskerk en besproken is dat wij, als KWK , daar zeker een deel van voor dit doel willen bestemmen. We spraken af hiervoor zowel de grote wijkkerkenraad (GWK) als u daarover te horen. De GWK heeft inmiddels ook vergaderd (daarover de volgende keer meer) en steunt het plan. Met u spreken we daarover na de dienst van 11 december a.s.
In diezelfde bijeenkomst praten wij u ook bij over de verdere uitkomsten van de commissie Boer over de toekomst van de Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw (PGPD).
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter

Lunchconcert
Zondag 27 november is er weer een lunchconcert. Dit keer musiceert het Pijnackers Kamer Orkest (PKO) in de Ontmoetingskerk samen met de jonge, zeer getalenteerde, violiste Adinda van Delft.
Voor alle informatie daarover zie   OK- website.

Adventsproject Kinderkerk ‘Levenslicht’
Vanaf 27 november tot en met kerst staat iedere zondag een voormoeder van Jezus centraal. Er wordt zelfs een standbeeld voor haar opgericht in de kerk. Tijdens het kindermoment zien de kinderen welke voormoeder een standbeeld verdient. Daarna wordt bij de kinderkerk het verhaal verteld en er wordt een spel gedaan, knutsel gemaakt of iets anders leuks.
De gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd krijgen thuis een gezinsboekje om iedere dag met hetzelfde thema ‘Levenslicht’ naar kerst toe te leven. In de kerk liggen ook een aantal exemplaren om mee te nemen voor uw (klein)kinderen.
Namens de leiding Kinderkerk Ontmoetingskerk,
Janneke Matser en Ria Vreugdenhil

Kinderkerstfeest FF Anders  &  Vrijwilligers gezocht
Dit Kinderkerstfeest is bedoeld voor kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de basisschool en wordt gehouden op zaterdag 17 december van 14.00 – 16.30 uur in de Ontmoetingskerk.
Meld je voor 15 december aan (naam + leeftijd) via e-mail jitkabulthuis@hotmail.nl of 06-39352557.
Meer informatie, zie: de OK-website: Kerst Ontmoetingskerk

Oliebollenactie
Als jongeren van de Ontmoetingskerk willen we ook dit jaar weer een oliebollenactie organiseren samen met de Activiteitencommissie Ontmoetingskerk. Gelet op de enthousiaste reacties vorig jaar over de smaak en de versheid hopen we dat u ook dit jaar ‘onze’ oliebollen wilt kopen zodat we weer een mooi bedrag bijeen halen voor een goed doel. De bedoeling is om 30 december te gaan bakken en dan kunnen ze dezelfde dag worden opgehaald. Over het goede doel denken we nog na dus houdt u onze wijk-nieuwsbrief in de gaten voor alle verdere informatie. We hopen op heel veel bestelde oliebollen!
Bakker Rijnbeek heeft, net als vorig jaar, al toegezegd het beslag te willen leveren dus de kwaliteit is gegarandeerd!

Pastoraat
Na een val eerder dit jaar verbleef mevr. B. Deknatel-Westra al op verschillende plaatsen: Delft, Zoetermeer en Rijswijk. Inmiddels is zij verhuisd naar Den Haag voor verdere revalidatie. Haar adres is: Het Zamen, Eykenburg, Esperantostraat 12, 2518 LH Den Haag.
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

80+ Jarigen
Om te beginnen een verontschuldiging aan dhr. R. Klijnsma, hij is op 1 november 83 jaar geworden en had dus al eerder vermeld moeten worden.
Mevr. M Dijkshoorn – de Rek wordt 29 november 81 jaar
Mevr. A.H. IJzinga – Broer wordt 86 jaar op 30 november
Dhr. A. Schoppink wordt 30 november 93 jaar
Dhr. C. Braat wordt 30 november 83 jaar
Mevr. R. de Bruin – van der Knaap, te Gravenzande wordt 86 jaar op 4 december
Mevr. H.C. Ottink – Aardoom, te Nootdorp wordt 6 december 95 jaar
Mevr. B.S. Broere – Iestra wordt 89 jaar op 15 december
Dhr. W. Zuidhof wordt 16 december 89 jaar
Allen hartelijk gefeliciteerd.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. van Zomeren – van Dusschoten zijn 28 november 12½ jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Rip – Kas zijn 61 jaar getrouwd op 15 december
Van harte gefeliciteerd.

> Opmerking: De volledige adressen zijn verkrijgbaar bij de scriba.< 

‘Lancering’ Kerkapp op 27 november
Eindelijk is het dan zover, op 27 november wordt tijdens de dienst onze nieuwe kerkapp getoond en kan ieder gemeentelid die zijn smartphone en/of tablet bij de hand heeft de app installeren.

Deze app maakt het voor gemeenteleden van de Ontmoetingskerk mogelijk om:
–       met elkaar verbonden te blijven in virtuele groepen. In de groep Ontmoetingskerk blijft iedereen op de hoogte van wat er in de kerk gebeurt en kunt u ook zelf berichten plaatsen. De overige groepen zijn alleen door leden in te zien.
–       op de hoogte te blijven van de agenda en waar nodig deze aan te vullen.
–       op eenvoudige manier te geven aan collectes op zondagochtend en doordeweeks. In de app kunt u saldo opladen en van daaruit uw gift geven. Vanaf 27 november zal er nog maar één QR code op de beamer/website staan en in de hal liggen, bij het openen ziet u de collecte diaconie, kerk en eventueel avondmaal of ander doel staan. De QR code blijft gelijk, de doelen worden iedere zondag ververst. Deze manier is veilig en voordeliger voor de kerk.
–    informatie op te zoeken in de gemeentegids. Hier kunt u de gegevens van andere leden inzien. Iedereen maakt zijn eigen profiel aan. De vraag is om een duidelijke foto van jezelf te gebruiken, zodat we weten welk gezicht er bij de naam hoort en iets meer over jezelf te vertellen.

Koffiedrinken en Kerstlunch
Dinsdag 13 december is er aansluitend aan de koffie ochtend om 12.00 uur een heerlijke kerstlunch.
Behalve eten, drinken en  elkaar ontmoeten, wordt er door mensen van de gespreksgroep ‘Open Deur’ aandacht gegeven aan het onderwerp Kerst.
Er wordt een bijdrage van €10,- gevraagd, maar mocht dit bezwaarlijk zijn, schroom niet en laat het weten. Wanneer u aanwezig wilt zijn, meld dit aan Ellen Lalleman  keesenellen@kpnmail.nl /0614559094.
Wij kijken er naar uit. Ellen Lalleman en Mieke de Graaf.

Agenda

Zondag 27 november 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Dinsdag 29 november 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk
Dinsdag 29 november 20.00 uur KWK vergadering, zaal 1
Woensdag 30 november 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Maandag 5 december 9.00 uur Kerk schoonmaken
Dinsdag 6 december 20.00 uur vergadering commissie Weidevogelhof, zaal 1
Woensdag 7 december 10.30 uur Bijbelkring  Weidevogelhof
Dinsdag 13 december 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk, aansluitend Kerstlunch
Woensdag 14 december 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Vrijdag  16 december 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof
Zaterdag 17 december FF Anders Kerstfeest

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)