Wijkberichten 3 januari 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en collecte.
Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Aan het begin van dit nieuwe jaar wil ik u bedanken voor de goede wensen die we mochten ontvangen in december. Van harte wens ik het ook ieder toe: dat 2023 een jaar mag zijn van verbinding en samenhang. Dat inspiratie en creativiteit daarin voorop mogen gaan.
De agenda die aan deze kopij berichten zijn toegevoegd (zie onderaan) geven de activiteiten van de eerste weken in januari weer. Via de kerk-app, website en nieuwsbrief zal er aandacht aan worden besteed. Bij vragen, laat het me weten. T/m 8 januari heb ik nog vakantie en nemen de collega’s waar. Vanaf maandag 9 januari start, naast het invullen van de preekbeurten voor 2024 (!), het ‘gewone’ kerkelijke leven weer. Graag tot dan!
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Nog nagenietend van de fijne volle kerk tijdens de Kerstviering op 25 december wil ik deze rubriek graag dit keer benutten om u alle goeds te wensen voor 2023. Laten we hopen dat het komende jaar wat minder problemen met zich meebrengt en dat we mogen horen over meer begrip voor elkaar. Minder haat, minder oorlog, minder ‘ik’ en meer ‘samen’, meer vertrouwen. We zingen erover: ‘ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’. Zo mogen en kunnen we het nieuwe jaar zeker in.
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegend nieuw jaar! Bob van der Deijl, voorzitter

Oliebollenactie
Op het moment van schrijven van deze kopij wordt er nog volop gebakken om alle bestelde oliebollen klaar te krijgen. In de dienst van 15 januari zullen de jongeren zelf het resultaat van deze actie bekend maken. Het was fijn dat zo velen van u oliebollen besteld hebben. Het wordt vast een heel mooi resultaat.

Afscheid Hans Matser
In de dienst van 8 januari zal Hans voor de laatste keer als ‘vaste’ organist van de Ontmoetingskerk de dienst begeleiden.
Aansluitend en na afloop van de dienst zullen we hem bedanken en bestaat de gelegenheid om dat ook persoonlijk te doen.

Lunchconcert
Zondag 15 januari is alweer de 3e zondag van de maand en dus is er dan al het 1e lunchconcert van het nieuwe jaar. Alexander Chater zal ongetwijfeld laten horen hoe mooi onze nieuwe vleugel klinkt.
Hij speelt als eerste de ‘6 moments musicaux’ van Franz Schubert (1797 – 1828), vervolgens de Hongaarse rapsodie 3 en 5 van Liszt (1811 – 1886) en
tot slot  ‘Après une lecture du Dante: Fantasia quasi Sonata’  eveneens van Liszt.
Ook zal het complete jaarprogramma van 2023 beschikbaar zijn. Verdere informatie in het algemene gedeelte van Centraal Contact.

Nieuwe vleugel
Als u recent in de kerk bent geweest of naar een uitzending hebt gekeken, is het u ongetwijfeld opgevallen dat er een nieuwe (wel 2e hands) vleugel in onze kerk staat.
Kennerszijn zeer enthousiast over de klankkleur van de vleugel en men vindt het een genot om op deze vleugel te spelen. In de nieuwsbrief van vorige week heeft u kunnen lezen over de ‘vleugelactie’ die gestart is. Over het verloop van de actie houden we via de nieuwsbrief op de hoogte.

Bericht van overlijden
Aan het einde van de avond overleed Wim Deknatel op Tweede Kerstdag . Hij is 80 jaar geworden. Omdat de uitvaart nog plaats moet vinden bij het doorgeven van dit bericht, zal in het volgende kerkblad het In Memoriam worden gezet. We wensen zijn vrouw Bea, die onlangs weer terug verhuisde naar Pijnacker en nu in de Weidevogelhof woont, veel sterkte toe. Evenals de verdere familie rondom Wim.

Verhuizing
Peter van der Stoep laat ons weten dat hij per 1 januari verhuisd is naar de Woerden. Een grote verandering nadat hij bijna zijn hele leven in Pijnacker heeft gewoond en lid van de Ontmoetingskerk is geweest. Zijn nieuwe adres is ligt in Woerden. Een goede overgang naar Woerden gewenst!

Verjaardagen  vanaf 80 jaar
?    Mevr. P.C. Slappendel – Biersteker wordt 13 januari 86 jaar
?    Dhr. D.A. Dillingh wordt 84 jaar op 13 januari
?    Dhr. M.M. Rip, Lingestraat 13 wordt 18 januari 86 jaar
?    Mevr. M. Lindenburg – Bakhuizen wordt 18 januari 80 jaar
?    Mevr. H.L. van der Kooij – Bosker wordt 100 jaar op 23 januari
?    Mevr. G. Bloemendaal wordt 26 januari 93 jaar
?    Mevr. G.H. Dijkshoorn – Blokzijl, (Stefanna) Delft wordt 85 jaar op 26 januari
Hartelijk gefeliciteerd !!

Mocht u liever niet in de rubriek verjaardagen 80+ en jubilea genoemd worden, laat dat dan weten via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.< 

Agenda

Zondag 8 januari 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2.
Woensdag 8 januari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker.
Maandag 9 januari 20.00 uur Vergadering KWK, zaal 1.
Dinsdag 10 januari 10.00 uur Voorbespreking Thema ‘Eenvoudig Leven’, zaal 1.
Dinsdag 10 januari 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Dinsdag 10 januari 20.00 uur Bijeenkomst Ring Zoetermeer ‘Eenvoudig Leven’, Dorpskerk Koningshof 3.
Woensdag 11 januari 10.30 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Zondag 15 januari 12.00 uur Lunchconcert.
Woensdag 18 januari 19.30 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk.
Vrijdag 20 januari 10.30 uur Kerkdienst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102.
Dinsdag 24 januari 10.00 uur kring Open Deur
Dinsdag 24 januari 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Dinsdag 24 januari 19.30 uur Informatieavond Kloosterweekend.
Woensdag 25 januari 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)