Wijkberichten 20 februari 2024

Vanaf Aswoensdag zijn we op weg naar Pasen. De briefjes die in het afgelopen jaar in de kruik op de tafel van het stiltecentrum in de kerkzaal zijn verzameld, zijn inmiddels verbrand. De woorden mogen daarmee opstijgen tot God, die onze innerlijke overwegingen hoort en ziet. De kruik staat er als stille getuige dat het mogelijk is om zorgen en verdriet, vragen en twijfels, schuld en wroeging achter te laten. Soms helpt het om opgelucht en bevrijd verder te kunnen. Of om opnieuw te beginnen.
Via het Beraad van Kerken is inmiddels een groep mensen gestart om samen na te denken over een vervolg op de avond met Paul Schenderling. Op die avond vorig jaar ging het over de vraag of er leven is na de groei. Nu wordt er met afgevaardigden uit iedere wijkgemeente en de parochie gezocht naar een duurzaam en groen vervolg. De plannen zijn nog in ontwikkeling, maar de eerste signalen zijn heel hoopgevend. Dus binnenkort meer informatie over een concreet vervolg. Namens onze wijkgemeente zijn Timo van der Hulst, Martijn Seinen en ikzelf vertegenwoordigd. Dus mocht u goede ideeën hebben rondom ‘groen’ kerk-zijn, spreek ons aan.
Om even in het groen te blijven: dit voorjaar zijn er maandelijks weer zondagse Ontmoetingswandelingen en is er ook een nieuw pelgrimspad. Overweeg eens of het ook iets voor u zou kunnen zijn. Uitgebreide informatie hierover is bij mij of Hanneke de Jong aan te vragen door belangstellenden.
Verder zullen we als (wijk)gemeente een bijdrage leveren aan het 24 uurs evenement op vrijdag 8 maart in de Bartholomeuskerk in Nootdorp. Van 21.00-22.00 uur zal een groepje aanwezig zijn om muziek te maken, te zingen en passende teksten ten gehore te brengen. Wie nog wil aansluiten (graag!), laat het weten via Ada Klijs of via mij.

Op maandag 11 maart mag ik, net zoals vorig jaar, een bijdrage leveren aan de discussie in het Alzheimer Trefpunt. Deze keer gaat het vooral over vragen rondom zingeving. Vragen die zowel kunnen spelen bij mensen die getroffen worden door dementie als ook bij hun naasten of mantelzorgers. Van 19.30-21.00 uur in de Huiskamer van Welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102.
Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Omdat ik in de vorige CC al het een en ander verteld heb over de laatstgehouden wijkkerkenraadsvergadering dit keer een persoonlijk feitje vanuit de AK.
In de vergadering van de AK op 29 januari jl. ben ik (ook) benoemd tot voorzitter van de AK.
Ik ben lid geweest van de commissie die zich beziggehouden heeft met ‘De toekomst van de PGPD (Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw)’. Dit proces is echter nog niet af. Er ligt dus nog de uitdaging omdat dat proces goed af te maken. Ik wil graag proberen aan dat proces leiding te geven. Hoe dat gaat leest u in verslag van de AK elders in dit blad.
Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter AK en WKO, 06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lentemarkt
U heeft het wellicht al gezien in de Nieuwsbrief of op de beamer: 16 maart gaan we een gezellige Lentemarkt houden in de Ontmoetingskerk van 11.00 tot 15.00 uur. De gelegenheid om elkaar eens in een andere sfeer te ontmoeten. Er zal van alles te koop zijn (van planten en bloemen tot komkommers en tomaten, leuke hebbedingetjes, zelfgemaakte advocaat en diverse compotes etc.) Het Rad van Avontuur zal eens per uur draaien en er zullen twee diensten veilingen zijn. Daarnaast kunt u ter plekke lunchen en uiteraard is er koffie en thee met wat lekkers. Het is vooral fijn als u (even) langskomt maar als u wilt helpen is dat helemaal super.
Hulp kan op de volgende manieren: helpen op de dag zelf, iets maken voor bij de koffie of thee of eventueel voor de verkoop, diensten aanbieden voor de veiling. Met uw hulp maken we er met elkaar een gezellige dag van.
Aanmelden kan bij de volgende leden van de Activiteitencommissie: Arina Kroeze, Alwin v.d. Geer of Bob van der Deijl.

Lunchconcert
In deze wijkberichten alweer een aankondiging voor het volgende lunchconcert. Dan komt omdat het in maart het lunchconcert op de tweede zondag van de maand ofwel 10 maart a.s. is.
Zie: Jaarprogramma Lunchconcerten  2024

Pastoraat
Mw. T. Poot-Dekker zal helaas nog langer in de Bieslandhof verblijven omdat, naast de breuk die er al zat, zich inmiddels nog een andere aandiende. Dus opnieuw een periode van noodgedwongen rust voordat de revalidatie voor de tweede keer van start kan gaan. We wensen mevr. Truus Poot veel sterkte toe bij deze enorme tegenvaller. Een kaartje mag naar het volgende adres verstuurd worden: Bieslandhof afd. GRZ 2 Zuid te Delft. Bezoek is ook mogelijk, graag in overleg met haar dochter Elly via 015-3692421.

Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Dhr. M.G. Slappendel wordt op 4 maart 83 jaar
Dhr. H.J. Verschoor wordt 6 maart 80 jaar
Mevr. J. Matser-Baak wordt 10 maart 86 jaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubileum
12,5 jaar getrouwd:
Dhr. en mevr. de Winter-van den Eijk op 2 maart
Dhr. en Mevr. L. Hoogerbrugge op 6 maart
Van harte gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Uitleg liturgische bloemschikking in de Veertigdagentijd.
Omdat wij als bloemengroep weleens de vraag krijgen wat nu de betekenis is van het project wat wij gemaakt hebben, leek het ons leuk en handig om u te informeren over de achtergrond hiervan.
Het thema van het Veertigdagenproject is dit jaar: Ga mee!
De lezingen komen onder andere uit het Bijbelboek Jeremia. Jeremia waarschuwde de mensen voor de gevolgen van de leefstijl van het volk en riep op tot bekering en gehoorzaamheid aan God. Om deze reden is er gekozen voor een bolvorm als basis van de schikking. Deze staat symbool voor het leven op aarde. Jeremia wees op de broodnodige verandering van het leven op aarde om het in de toekomst beter te kunnen hebben. Zijn boodschap viel niet in vruchtbare aarde, daarom is de bol in het begin van de Veertigdagentijd donkerbruin. Gedurende de veertig dagen wordt de bol groener: Het licht dringt door. Ook wordt er gerefereerd aan de kringloop van het leven en de holistische kijk op het leven. Naarmate we dichter naar Pasen toeleven, zal de bol groener en lichter worden. Zo zullen wij met elkaar toeleven naar het licht van Pasen.
Ook zal er elke zondag een meditatieve tekst voorgelezen worden passend bij het project.
Wij wensen u een goede Veertigdagentijd toe op weg naar het licht van Pasen!
– De Bloemengroep – Ella, Marja, Kea, Lya en Annie

Agenda
Dinsdag 26 februari 20.00 uur Liturgiecommissie, zaal 1
Dinsdag 27 februari 20.00 uur Leesgroep, zaal 1
Woensdag 28 februari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 28 februari 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Zondag 3 maart 13.00 uur Ontmoetingswandeling vanaf Ontmoetingskerk
Dinsdag 5 maart 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk
Vrijdag 8 maart 11.00 uur Kerkelijke bijeenkomst Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Vrijdag 8 maart 2100 uur RK Kerk Nootdorp, bijdrage zang en tekst 24 uurs evenement
Zondag 10 maart 12.00 uur Lunchconcert
Maandag 11 maart 19.30 uur (inloop 19.00 uur) Alzheimer Trefpunt, Keijzershof
Woensdag 13 maart 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via:  scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)