Paasgroetenactie 2022

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt Gods licht uit dat schijnt op de gebrokenheid van het leven. Dat ervaren gedetineerden als geen ander. De draad staat voor de helende kracht van God. Hij maakt alles weer nieuw.”

De vier Pijnackerse kerken doen mee aan de Paasgroetenactie.

Op 13 en 20 maart worden de kaarten uitgedeeld. Op 20 en 27 maart kunnen de kaarten, beschreven en voorzien van porto, weer ingeleverd worden bij de verantwoordelijke contactpersonen, in de inleverdoos of bij de diaken van dienst.
Kerkelijk Centrum Delfgauw: Irinda de Groen
Dorpskerk: Ria van Vliet
De Acker: Daan Nootenboom
Ontmoetingskerk : Wilma Hagenaar

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.
Irinda de Groen, diaken in Delfgauw en werkzaam voor de gevangenis in Zaanstad, zal de kaarten daar uitreiken in de kerkdienst.

Meer informatie over de Paasgroetenactie is te vinden op protestantsekerk.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen! Hartelijk dank!

Het college van diakenen