Uw financiële bijdrage aan het diaconaal werk  

Binnenkort ontvangt u een brief voor de jaarlijkse Diaconale Vrijwillige Bijdrage (DVB-actie). Als uw emailadres bij ons bekend is, krijgt u in plaats van een brief een email. Hierin vragen we u om een financiële bijdrage ter ondersteuning van het diaconale werk. Hieronder volgt alvast een korte toelichting.

Het is belangrijk om aan te geven dat we u met deze brief of email verzoeken om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan het plaatselijk diaconale werk. Dit is dus een andere actie dan begin dit jaar gehouden Actie KerkBalans.

Tijdens de kerkdiensten wordt wekelijks gecollecteerd voor een diaconaal doel. Deze collecten hebben bijna altijd een specifieke bestemming en de opbrengst wordt door de Diaconie dan ook volledig afgedragen aan het genoemde doel.

De plaatselijke Diaconie heeft ook te maken met andere uitgaven. Onze diaconie steunt verschillende doelen, zowel dichtbij als ver weg, en uit diverse taakvelden, zoals noodhulp, gezondheidszorg, armoedebestrijding, rechten van de mens, sociale en psychologische hulp. Daarnaast leveren we ieder jaar bijdragen aan Kerk in Actie (Werelddiaconaat en Zending) en de Plusprojecten van de plaatselijke ZWO-commissie.

Ook hebben we geld nodig voor de uitvoering van het plaatselijke diaconale werk, zoals ziekenbezoek, ouderenwerk, ondersteuning van de Voedselbank en individuele hulpverlening aan mensen die – bijvoorbeeld door de gestegen kosten van levensmiddelen en energie – in financiële problemen zijn geraakt.

Als Diaconie hopen we, dat we weer op uw steun mogen rekenen en willen u alvast hartelijk danken voor uw – vrijwillige – bijdrage.

U kunt zich met vragen wenden tot Lennart de Prieëlle, telefoon 06-28437184.

Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)

Onze Diaconie is een door de Belastingdienst erkende ANBI-instelling, zodat uw bijdrage aan de diaconale DVB in aanmerking komt voor belastingaftrek. Als algemene regel geldt: wanneer u meer dan 1% van uw verzamelinkomen (drempelbedrag) en tevens meer dan € 60,– aan giften per jaar uitgeeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verzamelinkomen fiscaal aftrekbaar.

Daarnaast is het mogelijk om met de Diaconie een overeenkomst tot periodieke gift af te sluiten, met een looptijd van minimaal 5 jaar. In dat geval geldt geen drempelbedrag en is uw gehele DVB-bijdrage fiscaal aftrekbaar. Het formulier voor deze overeenkomst kunt u vinden op de website pknpijnackerdelfgauw.nl -> Organisatie -> Documenten onder de naam Overeenkomst Periodieke Gift aan de Diaconie van de Prot. Gem. te Pijnacker en Delfgauw (PGPD).