ZWO – Financieel overzicht

De ZWO-inkomsten in 2023.

Het overzicht over 2023 is weer opgemaakt door Roel van den Hof, de penningmeester van de diaconie en de ZWO. Het levert een prachtig bedrag op: € 22.575,45. Een vergelijking met vorig jaar (€ 22.357,73) maakt duidelijk dat het ZWO-werk door onze Prot. Kerk Pijnacker-Delfgauw trouw en gul gesteund wordt! Dat maakt blij en dankbaar, want zo kunnen niet alleen de drie Plus-projecten, maar ook nog een aantal andere doelen bedacht worden.

Hoe kwam die € 22.575,45 tot stand?

 • a. De 6 vaste collecten voor de 3 Plus-projecten, elk tweemaal per jaar : € 6.058,35.
 • b. De Zendingsbussen in de kerken : € 4.324,07.
 • c. De H. Avondmaalscollecten in de eerste drie kwartalen zijn ook bestemd voor de ZWO : € 2.926,02
 • d. Van de DVB (Diaconale Vrijwillige Bijdragen) is 15%, bestemd voor het ZWO-werk : € 8.209,74
 • e. Overige bijdragen en giften, al of niet met aangegeven doel : € 1.057,27.

Waar ging dit geld naartoe?
In de eerste plaats naar de 3 Plus-projecten:

 1. SUSHAN SHRESTHA, studente uit Nepal aan de Malaysia Bible Seminary (MBS), de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië : € 6.000.
 2. MOLDOVAN CHRISTIAN AID in Moldavië. Kerk in Actie steunt de opvang van kwetsbare jongeren en ouderen in dit arme land : € 6.000.
 3. RWANDA : via KIA steunen wij daar scholing van jongeren, de bestrijding van armoede, en verzoening tussen etnische groepen : € 6.000.

  Het overige bedrag van € 4.500 heeft de ZWO-commissie als volgt verdeeld:
 4. € 500 aan Stichting Adwuma Ye ,voor nieuwbouw sociale werkplaats in Ghana.
 5. € 500 aan Terre des Hommes, bestemd voor bestrijding Kinderarbeid in de Micamijnen van Madagaskar.
 6. € 500 aan Stichting De Haven in Den Haag, bestemd voor zorgcontacten en uitstapprogramma van vrouwen in de prostitutie.
 7. € 500 aan Rianna Bassa – Bijl. Zij werkt bij Athletics in Action, waar men via de kerk jongeren bij elkaar brengt door middel van sportactiviteiten om zo relaties op te bouwen.
 8. € 250 aan Stichting Iep (Inclusief en Passend), d.w.z. “Samen naar de schoolklas”, opgestart voor kinderen met een complexe handicap door een echtpaar uit de kerk in Delfgauw.
 9. € 500 aan Jorn Rietveld. Hij werkt als ICT-er en computer-programmeur voor Wycliffe Bijbelvertalers op Papoea Nieuw-Guinea.
 10. € 500 aan Open Doors. Deze Stichting biedt hulp aan vervolgde, en daardoor vaak getraumatiseerde christenen.
 11. € 250 aan Ewald en Lianne Harmsen die in Noord-Nigeria werken aan opbouw technisch onderwijs en kerkplanting.
 12. € 250 aan Mercy Ships voor medisch werk in Afrika met het hospitaalschip Global Mercy.
 13. € 500 aan MAF, de zendingsvliegdienst, voor vervoer van mensen en goederen in onherbergzame gebieden.
 14. € 250 aan St. Betuwe Wereldwijd in Culemborg voor de sociale werkplaats waar oud-gereedschap bestemd voor Afrika gerepareerd wordt.

  Onze bijdragen gaan dus naar deze doelen. Of beter gezegd: naar de mensen om wie het gaat. In navolging van Jezus Christus die oproept tot getuigenis, naastenliefde en dienstbaarheid.

De ZWO-commissie.