Vakanties voor mensen die zorg nodig hebben

Op een aantal plaatsen in Nederland heeft de landelijke PKN comfortabele vakantieaccommodaties voor mensen met allerlei zorgbehoeften. Ook vaarvakanties behoren tot de mogelijkheden.
De vakanties zijn o.a. bedoeld voor senioren, mensen met een visuele beperking, mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een lichamelijke beperking, mantelzorgers met hun thuis wonende partners en eenoudergezinnen.
In deze vakantieweken is er altijd deskundige zorg op lichamelijk en geestelijk gebied aanwezig. Deze zorg wordt verleend door grote teams van vrijwilligers. Zij staan ook borg voor persoonlijke aandacht voor iedere deelnemer.
Voor mensen die niet beschikken over voldoende financiële middelen is er een regeling mogelijk. Ook voor mensen die niet hun eigen vervoer kunnen verzorgen, is er iets te regelen.
In de vier PKN-kerken van Pijnacker liggen de brochures over deze vakanties. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij uw diaconie.
De brochure is ook online te bekijken via www.hetvakantiebureau.nl
Wie er belangtelling voor heeft als vrijwilliger bij zulke vakanties aanwezig te zijn, kan zich ook aanmelden bij het vakantiebureau.

Namens de diaconie

Wilma Hagenaar
Wilma.hagenaar@live.nl