De ZWO-inkomsten in 2021

Een wat late publicatie, zult u misschien zeggen, maar wèl de moeite waard ! Want met een totaal bedrag van € 23.079,86 heeft u het zendingswerk goed bedacht. Vergelijkt u maar: in resp. 2019 en 2020 ontvingen we € 22.654,98 en € 20.677,62. Het eerste coronajaar leidde tot minder opbrengst, maar in 2021 kwam er een duidelijk herstel. Geven per QR-code en bank worden kennelijk steeds populairder, vooral als het niet kan via de collecten in de kerk.

Hoe kwam die € 23.079,86 tot stand ?
a. Er zijn 6 vaste collecten voor de 3 Plusprojecten, elk tweemaal per jaar: € 6.583,05.
b. De zendingsbussen: € 2.904,32.
c. De H. Avondmaalcollecten zijn in de eerste 3 kwartalen bestemd voor de ZWO: € 2.915,84.
d. Van de DVB (Diaconale Vrijwillige Bijdragen) is 15 % bestemd voor het ZWO-werk: € 8.092,65.
e. Overige bijdragen, al of niet met aangegeven doel.

Waar ging dit geld naartoe?
In de eerste plaats naar onze 3 Plusprojecten :
1. BILLY BROWN, student aan de Malaysia Bible Seminary, de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië: € 5.560.
2. CHALLENGING HEIGHTS, voor de bestrijding van kindslavernij in de visserij op het Voltameer, Ghana: € 6.000.
3. THE MOTHERS’ UNION van de Oegandese Orthodoxe Kerk voor steun en begeleiding van de armste gezinnen in 7 dorpen in Noord-Oeganda: € 7.000.

Uit het verder nog te besteden bedrag van € 4.500 is door onze commissie gekozen voor:
4. € 1.500 aan de MCA (Moldovan Christian Aid), ons nieuwe Plusproject van Kerk in Actie in Moldavië, die in deze tijd ook hulp biedt aan de vele vluchtelingen uit Oekraïne.
5. € 500 aan Bernard en Janetta van den Bosch op het hospitaalschip Africa Mercy.
6. € 500 aan St. Christenen voor Israël, voor hulp aan Oekraïense Joden die vanwege de oorlog naar Israël willen vertrekken.
7. € 500 aan St. Leger des Heils voor opvang van vluchtelingen.
8. € 500 aan Dave Rensen en zijn vriendin die kinderspullen, zoals luiers e.d. naar een kinderziekenhuis in Oekraïne versturen.
9. € 500 voor het KIA-project Jongerencentrum Manara in Beiroet, Libanon.
10. € 500 voor Sushan Shrestha, studente aan de MBS in Kuala Lumpur. Sinds begin 2022 steunt de ZWO haar studie, maar nu bleek ons dat ze bijna geen geld had voor persoonlijke uitgaven. Daarom besloten we haar dit extraatje te geven.

“Of we weinig of veel kunnen delen, maakt niet uit. We vertrouwen erop dat God het zal zegenen. Dan zal het voldoende zijn voor velen”.

Namens allen die we konden helpen: veel dank!

De ZWO-commissie.