WEEK van GEBED voor EENHEID

Je naaste liefhebben

Aan de hand van het verhaal van de barmhartige Samaritaan staat de landelijke Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: Heb God lief… en je naaste als jezelf. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 21 tot en met 28 januari 2024.

In Pijnacker zal op zondag 28 januari deze gebedsweek worden afgesloten met een oecumenische viering om 10.00 uur in de Dorpskerk. Ieder is hierbij van harte welkom. Een gelegenheidskoor, samengesteld uit de verschillende kerken, onder leiding van Erik Bleichrodt zal de viering muzikaal omlijsten. Tevens kan er in de voorafgaande week met elkaar gebeden worden tijdens de verschillende gebedsmomenten.

De bijbeltekst waarop het thema gebaseerd is, komt uit Lucas 10, vers 25-37. Daarin laat Jezus zien wat het betekent om je naaste lief te hebben. Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal voor deze week van gebed, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf.

Het Beraad van Kerken van Pijnacker sluit graag aan bij dit landelijk initiatief. Liefde is het DNA van het christelijk geloof. God is liefde en ‘de liefde van Christus heeft ons één gemaakt’. We vinden onze  gemeenschappelijke identiteit in de ervaring van Gods liefde (Johannes 3 vers 16) en tonen die identiteit aan de wereld door hoe we elkaar liefhebben (Johannes 13 vers 35). De drie Protestantse wijkgemeenten (PKN) en de RK-kerk in Pijnacker nemen deel aan de gebedsweek, welke uitmondt in de oecumenische dienst op zondag 28 januari 2024.

Agenda:

  • De start vindt plaats op zondag 21 januari in de verschillende kerken waarbij er lectorenruil plaats zal vinden. In de regel beginnen de diensten om 10.00 uur.
  • Op drie doordeweekse gebedsmomenten staan we stil bij de liefde van Christus die één maakt:
    • Op maandag 22 januari en woensdag 24 januari bent u welkom in De Acker van 19.15-19.45 uur
    • Op dinsdag 23 januari verzamelen we ons voor de Ontmoetingskerk voor een korte wandeling met afsluitend gebed, ook deze vindt plaats tussen 19.15 -19.45 uur.
  • De week wordt afgesloten op zondag 28 januari met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk om 10.00 uur. Dominee Carla Schonenberg en pastor Max Kwee gaan in deze dienst voor. Er wordt gezorgd voor een crèche, kindernevendienst en tienerdienst. De collecte wordt bestemd voor Pijnackernaren helpen Armenië. De dienst is ook via YouTube te volgen: https://www.youtube.com/@DorpskerkPijnacker/streams