ZWO berichten

  • Ard-Jan Kok is de nieuwe consulent van Kerk in Actie in de regio Zoetermeer, waaronder ook Pijnacker valt. Hij ondersteunt ons als diaconie en ZWO met adviezen en informatie over collecten en projecten. In de laatste ontmoeting met hem praatte hij ons als ZWO-commissies bij over nieuwe ontwikkelingen bij KIA, met name over de opzet van 7 zgn. Actielanden, waaronder ook de door ons gesteunde landen Moldavië en Rwanda.
  • Sushan Shrestha is bezig haar studie aan de MBS, de Bijbelschool in Kuala Lumpur in Maleisië af te ronden. Daarna vertrekt ze naar haar vaderland Nepal om daar haar kerk te dienen. Hoe en waar is nog niet helemaal duidelijk, maar ze is vol vertrouwen dat God haar daarin zal leiden.
  • Postzegels, ansichtkaarten en (oud)- gereedschap. We wijzen u er maar weer eens op dat de ZWO-commissie die nog steeds graag ontvangt ! Verzamel en lever die bij ons in, a.u.b.

De ZWO-commissie.