ZWO financiën 2022

De penningmeester van de diaconie, die de ZWO-financiën beheert, stuurde ons weer een overzicht van wat u hebt bijgedragen aan het ZWO-werk in 2022. Het is een totaal van € 22.357,73, een bedrag dat schommelt tussen die van vorige jaren. Daar zijn we als ZWO-commissie heel erg blij mee! Het stelt ons weer in staat om te voldoen aan onze toezeggingen en we kunnen ook nog enkele andere doelen te steunen.
Hieronder een overzicht.

Hoe kwam die € 22.357,73 tot stand?

a. De 6 vaste collecten voor de 3 Plusprojecten, elk tweemaal per jaar: € 6.366,85
b. De opbrengst van de zendingsbussen: € 3.873,38.
c. De H. Avondmaalcollecten zijn in de eerste 3 kwartalen bestemd voor de ZWO: € 3.509,33.
d. Van de DVB (Diaconale Vrijwillige Bijdragen) is 15 % bestemd voor het ZWO-werk: € 7.246,52.
e. Overige giften, al of niet met aangegeven doel: € 1.361,67.

Waar ging dit geld naar toe?

In de eerste plaats naar de 3 Plus-projecten:
1. SUSHAN SHRESHTA, Nepalees studente aan de Malaysia Bible Seminary (MBS), de Bijbelschool in Kuala Lumpur, Maleisië: € 6.000.
2. CHALLENGING HEIGHTS, voor de bestrijding van kindslavernij in de visserij op het Voltameer, in Ghana: € 6.000.
3. MOLDOVAN CHRISTIAN AID in Moldavië, voor de opvang van kwetsbare jongeren en ouderen in dit arme land: € 6.000.
Verder is er steun gegeven aan :
4. € 500 aan Mercy Ships, dat op het hospitaalschip Global Mercy medische hulp verleent in Afrika.
5. € 700 aan de Syrisch Orthodoxe kerk in Aleppo, voor herstel kapot geschoten kerken en opvang ontheemden.
6. € 500 aan Ewald en Lianne Harmsen uit Delft, werkzaam in Noord-Nigeria in technisch onderwijs en evangelisatie.
7. € 700 aan St. Hulp Haïti, voor arts Annemarie en Rob Hulshuizen in het ziekenhuis in het afgelegen Passe-Catebois op Haïti.
8. € 500 voor KIA-project in Colombia, waar Jeanet Bierman praktische theologie doceert in Buenaventura, een stad vol geweld en criminaliteit.
9. € 350 aan St. Israël en de Bijbel , die Joden wil laten kennis maken met de inhoud van de Bijbel, een door Joden geschreven Boek.
10. € 600 aan het Wereldwinkel-Kassenproject in Thailand voor biologische teelt van kruiden en pepers, ingrediënten voor kruidenpasta’s.
11. € 500 aan Sushan Shrestha als extra ondersteuning bij haar aanstaande terugkeer naar Nepal.
Denkend aan de Opstanding van Jezus schreef de missioloog Leslie Newbigin : “Zending begint met een explosie van vreugde!” Laten we bidden dat onze bijdragen iets van die vreugde mogen brengen.

De ZWO-commissie.