Actie Kerkbalans 2024 (AKB)

Eén dezer dagen ontving of ontvangt u bericht van uw wijkgemeente, waarbij u wordt gevraagd om financieel bij te dragen aan alles waar uw wijkgemeente voor staat: pastorale zorg, ziekenzorg, aandacht voor armoede, gemeenschapsvorming, omzien naar elkaar, een baken van rust in een onrustige wereld. Steun uw eigen wijkgemeente waar mogelijk en met zoveel als redelijkerwijs mogelijk!

Hebt u vragen? Dan kunt u terecht bij:

Arjan van der Schans, kerkrentmeester De Acker;
mailadres: arjanvanderschans@gmail.com, telefoon: 06-11274275

Kees Weerheim, kerkrentmeester Dorpskerk;
emailadres: kees@weerheimtransport.nl, telefoon: 06-51127784

Rinie Hordijk, kerkrentmeester Kerk Delfgauw;
emailadres: hhordijk@hetnet.nl, telefoon: 06-55935834

Dirk Vermeijden, kerkrentmeester Ontmoetingskerk;
emailadres: davbeheer@gmail.com, telefoon: 06-53179180

Voor meer informatie: https://pknpijnackerdelfgauw.nl/steun-ons/