De Diaconie zoekt een administrateur!

Het College van Diakenen zoekt per direct een vrijwilliger voor het maandelijks administratief afhandelen van de inkomsten (giften en collectes) en uitgaven (goede doelen) van de Diaconie. De financiële administratie vindt plaats in een boekhoudpakket van de PKN.

De volgende werkzaamheden horen hier bij:

  • Het maandelijks bijhouden van de financiële administratie van de Diaconie, waarbij de onderliggende stukken door de penningmeester worden aangeleverd.
  • Het maandelijks administratief afhandelen van de collecteopbrengsten, het boeken daarvan in de administratie en de publicatie in Centraal Contact en op de Website van de kerk.
  • Het maandelijks vastleggen van de ontvangen Diaconale Vrijwillige Bijdragen (DVB) in het ledenadministratiesysteem van de kerk.
  • Samen met diakenen het jaarlijks organiseren van de DVB-actie.
  • Het regelmatig controleren van de administratie of alles wel op de goede plaats is geboekt.

De administrateur moet beschikken over boekhoudkundige kennis en kunnen omgaan met Excel en Word. Je hoeft geen ambtsdrager te zijn om deze werkzaamheden te verrichten. De tijdsinvestering is ca 4 uren per week. De tijd is grotendeels zelf in te delen.

Mocht je geïnteresseerd zijn of iemand weten die deze werkzaamheden leuk zou vinden, neem dan contact op met Lennart de Prieëlle 06-28437184 of Roel van den Hof 015-2010424 of geef het door aan een van diakenen in uw wijk.

Hartelijk dank!

Lennart de Prieëlle
Voorzitter College van Diakenen