Afsluitende oecumenische dienst rond Week van gebed voor eenheid wijst op het Licht in het duister

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Betlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari en wordt traditiegetrouw afgesloten door een oecumenische viering. Christenen in de hele wereld komen in de Week van gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld.

Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Betlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Betlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. De organisaties ontwikkelden materialen voor kerken en christenen, om invulling te geven aan het thema Licht in het duister. Zo is er een gebedsboekje met dagelijkse overdenkingen en gebedspunten en zijn er materialen beschikbaar voor kinderen en tieners. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl

Het Beraad van Kerken van Pijnacker sluit graag aan bij dit landelijk initiatief. Zeker in deze coronatijd is het belangrijk om als kerken van Pijnacker met elkaar verbonden te blijven. Daarom nemen alle Pijnackerse kerken deel aan de gebedsweek welke uitmondt in de oecumenische dienst op zondag 23 januari 2022.
• De start vindt plaats op zondag 16 januari in de verschillende kerken waarbij er lectorenruil plaats zal vinden.
• Vervolgens zijn er in de week twee gebedsbijeenkomsten in De Acker (maandag 17 en dinsdag 18 januari van 19.15 – 19.45 uur). Iedereen die mee wil bidden is van harte welkom (met inachtneming van de RIVM richtlijnen)!
• De week wordt afgesloten op zondag 23 januari met een gezamenlijke dienst welke fysiek plaats zal vinden in de Dorpskerk om 10.00 uur. Diaken Dick Vrijburg en dominee Matthijs van der Welle gaan in deze dienst voor.