Week van gebed voor eenheid van christenen – Licht in het duister

Er is veel haat en strijd in deze wereld. Als je dat tot je door laat dringen, wordt je er verdrietig van. Zelfs onder de christelijke kerken is veel verdeeldheid. Des te meer mogen we bidden voor eenheid. Het is dan ook mooi dat wereldwijd in de week van 16 t/m 23 januari kerken daar bijzondere aandacht voor vragen in een Week van Gebed. Dit jaar hebben de christenen uit het Midden-Oosten deze gebedsweek voorbereid. Zij kozen als thema: Licht in het duister. Ook de kerken in Pijnacker doen mee. Het Beraad van Kerken in Pijnacker neemt daar traditiegetrouw het voortouw in. De Week van Gebed in Pijnacker begint op zondag 16 januari met een uitwisseling van lectoren tussen de deelnemende kerken en wordt afgesloten met een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk op zondag 23 januari (aanvang 10:00 uur). Tijdens de week worden op maandag en dinsdag gebedsbijeenkomsten gehouden in De Acker (19:15 – 19:45 uur). Van harte welkom!

De Week van Gebed is één van de hoogtepunten in de jaarlijkse activiteiten van het Beraad van Kerken in Pijnacker. Het is misschien minder bekend wat het Beraad nog meer doet. De verschillende kerken in Pijnacker en Delfgauw willen vanuit een christelijke inspiratie enerzijds de onderlinge ontmoeting bevorderen en anderzijds nadenken over, en invulling geven aan, de gezamenlijke dienst aan de samenleving.
Hoe wordt daar momenteel in de praktijk vorm aan gegeven? Het Beraad komt 3 – 4 keer per jaar bij elkaar. Het biedt daarmee een plek voor ontmoeting, die anders niet vanzelfsprekend zou plaats vinden. Het Beraad wil graag als gezamenlijke kerken in Pijnacker activiteiten organiseren en nieuwe initiatieven ondersteunen om te versterken wat de kerken samen bindt, om te delen waar zij voor staan – ook met mensen buiten de kerken – en om dienstbaar te zijn aan de mensen in ons dorp. Voorbeelden van activiteiten naast die in januari tijdens de Week van Gebed zijn de vespers in de Stille Week voor Pasen, de gezamenlijke presentatie van de kerken in juni op de jaarmarkt met informatie en spel voor jong en oud, en een jaarlijkse oecumenische thema-avond. Het Beraad ondersteunt de activiteiten van FF Anders, dat door het jaar heen (in de herfstvakantie en rond de christelijke feestdagen) christelijke programma’s organiseert voor kinderen en gezinnen. Daar waar mogelijk wil het Beraad de gezamenlijke kerken vertegenwoordigen, zoals bij de jaarlijkse kranslegging op 4 mei en als gesprekspartner voor de burgerlijke gemeente op sociaal terrein.

Op dit moment zijn de volgende kerken in Pijnacker betrokken: de Rooms Katholieke Kerk, de vier PKN-wijkgemeenten, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Evangeliegemeente Morgenstond. Met de landelijke Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken deelt ons lokale Beraad het verlangen om de oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving te bevorderen, maar is zelfstandig in de wijze waarop deze missie hier in Pijnacker wordt vorm gegeven.

Klaas Krijgsheld,
secretaris Beraad van Kerken in Pijnacker
secretariaat.bvkp@gmail.com