Wijziging abonnementstarieven Centraal Contact

De Algemene Kerkenraad heeft bij de bespreking van de begroting voor 2022 van de PGPD besloten dat financiële positie van onze kerkgemeente vereist dat er een sluitende exploitatie van het kerkblad Centraal Contact wordt gerealiseerd. Die exploitatie toonde al een aantal jaren een negatief resultaat die tot vorig jaar nog kon worden gedekt uit de reserves voor het kerkblad. Die reserves zijn inmiddels op en het is noodzakelijk de tarieven op het reële kostprijsniveau aan te passen. Met ingang van 1 januari 2022 worden de abonnementstarieven Centraal Contact als volgt:
Papieren versie: € 40,00 per jaar
Digitale versie: € 15 per jaar
Als abonnementhouder ontvangt u 17 keer per jaar het kerkblad in uw brievenbus of per mail op uw computer/telefoon. Goed is te weten dat veel kerkleden zich ieder jaar weer vrijwillig inzetten om het blad gratis te ontwikkelen, te ontwerpen en te verspreiden. De abonnementskosten zijn dus uitsluitend gebaseerd op het dekken van de productiekosten.
Wanneer u Centraal Contact wilt blijven ontvangen en akkoord gaat met de nieuwe tarieven hoeft u niets te doen; het innen van abonnementsgelden blijft ongewijzigd via incasso’s.
Wanneer u Centraal Contact niet meer wenst te ontvangen dan moet u de administratie van Centraal Contact daarvan per omgaande in kennis stellen.

Administratie Centraal Contact:
Email – administratiecc@pknpijnackerdelfgauw.nl
Tel.nr – 06 – 39120139 (Jolanda van Wijk)