Aktie KerkBalans 2023

De Aktie KerkBalans 2023 heeft tot en met 1 maart € 369.507,11 aan toezeggingen opgeleverd, voor de totale Protestantse Gemeente. Hartelijk dank voor dit bedrag, wat door u is toegezegd!

Om de bedragen in perspectief te zetten: in de begroting voor 2023 staat dat we circa €398.000,- hopen op te halen via de AKB.
Als we alle vier de begrotingen van de wijkgemeentes bij elkaar optellen, komen we voor dit jaar op circa € 190,000,- tekort uit.
Het mag duidelijk zijn dat we fors interen op het vermogen van de Protestantse Gemeente. Dit kunnen we even volhouden, maar het zal ook duidelijk zijn dat er maatregelen genomen moeten gaan worden.

Per wijkgemeente wordt u op de hoogte gehouden wat de stand van zaken is. Dit wordt gedaan via regelmatige updates. Hiermee is ook te bekijken of en welke acties er ondernomen moeten worden om alle plannen van dit jaar door te laten gaan. Het kan dus zo zijn dat er in de loop van het jaar een aparte actie wordt opgestart ten behoeve van een bepaald specifiek project in de wijkgemeente. Hiermee wordt dan heel gericht geld ingezameld voor dat ene specifieke doel.

Afgelopen week is een nieuwe herinneringsmail verzonden aan de leden waarvan wij niet hebben kunnen zien of zij een toezegging gedaan hebben. In het nieuwe systeem waarmee we werken, kunnen we nog niet alle bijdrages zien die buiten het ‘invulsysteem’ gedaan zijn.
Het is ook daarom helaas niet helemaal te vermijden dat we wel eens een mail versturen aan mensen die al hun toezegging gedaan hebben. Hiervoor onze welgemeende excuses.

Het huidige AKB systeem is echter wel een grote tijdsbespaarder voor de registratie van uw bijdrage. Dankzij de vele mensen die via de toegezonden betalingslink betaald hebben, is er veel werktijd bespaard. Men vergeet soms wel eens dat dit AKB werk door vrijwilligers gedaan wordt, in hun spaarzame vrije tijd, tussen werk, gezin en kerkwerk door.
Als werkgroep AKB leren we ook steeds beter met het nieuwe system om te gaan. Dit jaar is er een met leermomenten, maar volgend jaar gaan we daar veel plezier van hebben!

In de loop van dit jaar willen we een start gaan maken met het controleren van de database. We hebben gelukkig een grote trouwe groep kerkgangers, die vaak de diensten bezoekt. Daarnaast is er een groep die wel lid is van de kerk, maar er weinig mee doet, geen binding mee heeft. Deze groep willen we graag bezoeken en een paar vragen stellen. Onder andere wat hun wens is betreffende lid zijn van de kerk en het meeleven met de kerk. Hier later meer over.

Voor vragen over invullen en andere AKB zaken kunt u contact opnemen:
– email: kerkbalans@pknpijnackerdelfgauw.nl
– per wijk:

  • Arlo van Vliet, kerkrentmeester De Acker mailadres: arlovanvliet@icloud.com, telefoon: 06-53540030
  • Kees Weerheim, kerkrentmeester Dorpskerk mailadres: kees@weerheimtransport.nl, telefoon: 06-51127784
  • Rinie Hordijk, kerkrentmeester Kerk Delfgauw mailadres: hhordijk@hetnet.nl, telefoon: 06- 55 935 834
  • Dirk Vermeijden, kerkrentmeester Ontmoetingskerk mailadres: davbeheer@gmail.com, telefoon: 06-53179180

Uw bijdrage is en blijft van onschatbare waarde. Zonder uw bijdrage kunnen we niet. Met elkaar zijn we Kerk in Pijnacker-Delfgauw.
Wilt u later dit jaar alsnog extra bijdrage doen, dan kan dat. Heel graag zelfs. U gebruikt hiervoor het AKB rekeningnummer: NL12RABO0373727356 onder vermelding van “extra bijdrage AKB”

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Arlo van Vliet