PCOB zoekt een secretaris en een penningmeester

op woensdag, 10 november 2021

De ouderenbond PCOB in Pijnacker zoekt wegens vertrek van de huidige functionarissen zo spoedig mogelijk een secretaris en een penningmeester.

De PCOB organiseert maandelijks een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een lezing gegeven over allerlei uiteenlopende onderwerpen en kunnen de leden elkaar ontmoeten.
Daarnaast organiseert de PCOB samen met de KBO uitstapjes voor de leden, veelal met een cultureel karakter. Samen met de KBO behartigt de PCOB de belangen van ouderen bij de lokale overheid en andere instanties.

De tijdbesteding is ongeveer een dagdeel per week, soms meer.

Indien u geïnteresseerd bent in één van bovengenoemde functies, kunt contact opnemen met de voorzitter mw. Joke Tettero. Telnr. 06-12143025 e mail: joke.tettero@kpnplanet.nl

Evert NieuwkoopPCOB zoekt een secretaris en een penningmeester