ZWO-berichten

op zondag, 21 juni 2020

Fam. van den Bosch

Ook voor het hospitaalschip Africa Mercy heeft de Coronacrisis ingrijpende gevolgen gehad. Twee maanden eerder dan gedacht moest het schip Senegal verlaten, wat een paar hectische weken opleverde om alles in goede banen te leiden. Het is heel erg jammer dat niet alle geplande operaties en behandelingen uitgevoerd konden worden. Het schip ligt nu in de haven van Tenerife voor vervroegd onderhoud. Het is de bedoeling dat het na de zomer terugkeert naar Afrika, maar er is nog heel veel onzeker. Bernard is nog op het schip om leiding te geven aan het crisismanagement team. Janetta, Micha en Abel verblijven al in Pijnacker. Fijn, dat ze nu Hugo, die in Delft studeert, regelmatig kunnen ontmoeten.
Bid u alstublieft voor allen die betrokken zijn bij de Africa Mercy en ook voor de patiënten die men in Senegal achter heeft moeten laten.

De zendingsbussen en de collectezakken

Ja, die blijven in deze tijd zo goed als leeg. Maar onze ZWO-projecten rekenen wel op onze steun. Via de bankrekening van de diaconie, of op andere wijzen kunt u bijdragen. We hopen we dat u ons werk niet vergeet!
Bankrekeningnummer Diaconie: NL 77 RABO 0354 4147 47 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Pijnacker, onder vermelding van ” ZWO “.

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO-berichten