ZWO Berichten

op zondag, 12 februari 2023
  • De eerste ZWO-collecte is voor het nieuwe Plus-project Rwanda in Afrika, is zondag 12 februari niet doorgegaan, omdat er toen geld ingezameld werd voor Turkije en Syrië.
    Waarschijnlijk wordt 18 juni de nieuwe datum.
  • De penningmeester van de diaconie, Roel van den Hof, heeft weer voor een overzicht gezorgd van de ZWO-inkomsten over 2022. En dat is een prachtig bedrag geworden : € 22.357,73. Wel een paar honderd euro minder dan in 2021, maar alle 3 de Plus-projecten (Susan Shrestha aan de MBS in Maleisië, Challenging Heights voor kindslaven in Ghana, en Moldovan Christian Aid in Moldavië) konden met een bedrag van € 6000 gesteund worden. Het resterende bedrag € 4.350 gaan we als ZWO-commissie verdelen over een aantal kleinere projecten. U hoort daar later over. Nu al bedanken we alle gulle gevers en geefsters heel hartelijk!

De ZWO-commissie.

Evert NieuwkoopZWO Berichten