Geduld met God

Geduld met God

…is de titel van het boek geschreven door de Tsjechische priester en theoloog Tomáš Halík. Dit in 2014 uitgegeven boek maakte veel indruk op de zeven lezers, die deelnamen aan de boekbespreking. Van eind januari tot begin maart bespraken wij in vijf bijeenkomsten vragen, opmerkzaamheden en stellingen voortkomend uit, voorafgaand aan elke bijeenkomst, drie gelezen hoofdstukken. De openingszin van het boek zet gelijk de toon: ‘Op veel punten ben ik het met atheïsten eens, vaak op bijna ieder punt – behalve in hun geloof dat God niet bestaat.’ De subtitel verwoordt de inhoud: ‘Twijfel als brug tussen geloven en niet-geloven’. Halík neemt Zacheüs als uitgangsfiguur voor de (on)gelovige twijfelaar. ‘Nieuwsgierig verstopt Zacheüs zich achter de bladeren van een vijgenboom, vol geestelijke honger en dorst. Hij verstopt zich voor anderen, soms ook voor zichzelf’ (blz. 22v.). Eigenlijk, zegt Halík, zit de wereld vol Zacheüssen. Als wij hen niet omarmen, verliezen wij de wereld!

Iedere bijeenkomst werd afgesloten met het schrijven van een elfje: elf woorden op vijf regels (1, 2, 3, 4, 1), deze vormen samen een mini-gedicht. Het elfje functioneerde als een individuele samenvatting van wat we die avond hadden besproken.

Vijf bijeenkomsten in 77 woorden samengevat, van iedere deelnemer een bijdrage:

blog geduld met God

Ds. Cor Baljeu