De twee nieuwe Plus-projecten

Eind vorig jaar heeft Billy Brown zijn studie aan de MBS in Kuala Lumpur afgerond en is teruggekeerd naar zijn vaderland Liberia. Ook het project van de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Uganda hebben we afgesloten.
Dus zijn we als ZWO-commissie op zoek gegaan naar twee nieuwe projecten.

  • Met de MBS, de Bijbelschool in Maleisië, hebben we een speciale band, omdat ds. Nelly van Kampen er van 2011 tot aan haar overlijden in 2017 les gegeven heeft. Bovendien heeft zij uit haar nalatenschap een fonds opgericht om arme studenten de kans te geven aan de MBS een opleiding te volgen. Via dit fonds hebben we Billy Brown 4 jaar gesteund. Omdat we het contact met de MBS zo zinvol vinden, hebben we besloten opnieuw een student te sponsoren. In overleg met de leiding van de MBS is de keuze gevallen op Susan Shrestha, een jonge vrouw uit Nepal. We hebben toegezegd de komende twee jaar haar verblijf en studie te ondersteunen met een jaarlijks bedrag van € 5000. Susan komt uit een Hindoe familie. Haar jonge levensverhaal wordt gekenmerkt door veel spanningen, veel vragen en onzekerheden, maar ook door duidelijke tekenen dat God een doel met haar voor ogen heeft. Via een verblijf op een bijbelschool in Nagaland, India en een theologische studie in Kathmandu, de hoofdstad van Nepal, kwam ze vorig jaar op de MBS in Kuala Lumpur terecht. We hopen u de komende jaren regelmatig over deze moedige vrouw te informeren.
  • Het tweede nieuwe Plusproject is de steun aan de christelijke organisatie Moldovan Christian Aid in Moldavië geworden. Moldavië is een land in Oost-Europa waar de armoede schrijnend is. Door de hoge werkloosheid werkt ongeveer een kwart van de bevolking in het buitenland. Vooral ouderen en kinderen lijden zwaar onder deze situatie. De organisatie doet er alles aan om kwetsbare kinderen op te vangen en ouderen die in armoede leven van het aller nodigste te voorzien. De ZWO-commissie steunt dit project via Kerk in Actie en hoopt dat u, net als andere jaren, weer wilt bijdragen.

De ZWO-commissie.