In memoriam Jessica Laarman

Op 6 januari 2020 is overleden Jennigje Esther Frederika Laarman. Zij is 43 jaar geworden. Als oudste in het gezin van vijf kinderen groeide Jessica op in Den Ham op de boerderij van haar ouders. Toen zij later in Nijmegen neuro- en revalidatiepsychologie ging studeren en daarna uiteindelijk in de Randstad terecht kwam, bleef zij met haar geboortestreek Twente verbonden. Met haar zussen en broers was er een nauwe band en Jessica stond hen, waar nodig, met raad en daad bij. Jessica leerde in haar studententijd haar latere echtgenoot Frank kennen. Samen kregen zij twee kinderen. 

In de Ontmoetingskerk is Jessica betrokken geweest bij de Cantorij, bij de voorbereidingen van de Taizé-vieringen en bij de leiding van de Kinderkerk. Nog geen twee jaar geleden, kort na de echtscheiding van haar man, werd Jessica ernstig ziek. Onderzoeken en behandelingen volgden. Jessica bleef er, ondanks het verdriet, sterk onder en hield zolang mogelijk de regie over de situatie. Na de afgelopen zomer ging Jessica fysiek hard achteruit. Door haar sterke geest kon zij het lijden uithouden en uiteindelijk toeleven naar het moment van afscheid nemen en loslaten. Ze deed dit vanuit het vertrouwen dat er voor haar kinderen voldoende liefdevolle mensen overblijven die vriendschap en verbinding kunnen waarborgen.

Op 11 januari is de Dankdienst voor haar leven gehouden in de Ontmoetingskerk. De terugblik in woord, beeld en muziek bracht haar leven tastbaar nabij. Later die dag vond de begrafenis plaats te Den Ham, haar geboorteplaats.

We wensen Vincent, Hannah, Frank, haar ouders en de verdere familie veel sterkte toe.

Dat haar gedachtenis tot zegen moge zijn.
Ds. Carla Schoonenberg-Lems