Liturgie 16 juli 2023

Voorganger in deze dienst met HA is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  Psalm 48a  ‘Hoe krachtig, hoe prachtig’   (Uit: Psalmen anders)

Bemoediging en groet

Bij deze dienst: aandacht in beelden

Kyriegebed  gezongen 301c:  ‘Kyrie Eleison’  (zonder canon)

Glorialied  841: 1 en 2  ‘Wat zijn de goede vruchten’

Gebed bij de opening van de schrift

Schriftlezing  Jesaja 55: 6 – 13   NBV21

Zingen  Lied 772:  ‘Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien’

Schriftlezing  Matteüs 13: 1 – 9  en 18 – 23   NBV21

Acclamatie

Zingen  Lied 183  ‘Een zaaier zaaide zaad in ’t rond’

Verkondiging

Muziek op de vleugel

Eigentijdse Geloofsbelijdenis

Zingen  Lied 382:  ‘O alle gij dorstigen, kom tot de stromen’

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de  Stichting EDUKANS, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
   Avondmaal Collecte                   > bestemd voor het ZWO project Rwanda.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Dankgebed en voorbeden

Maaltijd van de Heer
Nodiging
Tafelgebed  ‘Als kracht van omhoog’
Onze Vader
Vredegroet
Gemeenschap van Brood en Wijn
Gebed

Slotlied  422 :  ‘Laat de woorden die we hoorden’

Zending en zegen

Orgelspel