Liturgie 9 juli 2023

Voorganger in deze dienst op is ds. Carla Schoonenberg-Lems aanvang 10:00 uur.
Via Kerkdienst gemist kunt u de dienst volgen in woord en beeld en via Kerkomroep kunt u de dienst beluisteren.
Via de link Beamer kunt u de beamer presentatie van deze dienst bekijken.


Orgelspel

Silte

Intochtslied  221  ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’

Groet en bemoediging

Zingen  Lied 859: 1 en 2  ‘Schuldig staan wij voor U, Heer’

Kyriegebed  gezongen 301c:  ‘Kyrie Eleison’  (zonder canon)

Glorialied  657: 1 en 3  ‘Zolang wij ademhalen’

Gebed

Schriftlezing  Deuteronomium 5: 12 – 15   NBV21  (voorganger)

Zingen  Lied: 816  ‘Dat wij onszelf gewonnen geven’

Schriftlezing  De brief aan Filemon   NBV21  (lector)

Acclamatie  339 g:  ‘Woorden van leven’  (1x)  (zonder canon, één stemmig)

Zingen  Lied 976  ‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’

Verkondiging

Orgelspel

Zingen  Lied 647  ‘Voor mensen die naamloos’

Gebeden:  dankgebed, voorbede, stil gebed en Onze Vader

Toelichting op de Inzameling van de gaven:
   1e Collecte: OK Diaconie          > bestemd voor de  Stichting Timon, toelichting. 
   2e Collecte: OK Kerk                   > bestemd voor het werk van de Ontmoetingskerk.
> De collectes zijn ook via de Ontmoetingskerk App over te maken.

Slotlied  993: 1, 2, 5, 6 en 7  ‘Samen op de aarde’

Zending en Zegen

Orgelspel