Wijkberichten 1 november

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat op de eerste pagina van het kerkblad en op de website.
Op de website vindt u onder nieuws de liturgie met de linken naar kerkdienstgemist, kerkomroep en collecte. Mocht je tijdens de kerkdienst gebruik willen maken van de oppas, laat dat weten aan annie.lafeber@gmail.com of 06 233 03 783

Uit de pastorie
Vanuit de trekkershut in Friesland waar we in de afgelopen dagen weer enkele etappes hebben gelopen op het St. Odulphuspad, stuur ik u hierbij een aantal berichten die eerder ook al in iets gewijzigde vorm in de nieuwsbrief zijn verschenen.

Allerzielen: voor wie steek jij een kaarsje aan?
Woensdag 2 november is het Allerzielen.
Het is een mooi gebruik om op deze dag een kaarsje aan te steken om stil te staan bij diegenen die ons ontvallen zijn.
Dit kan zijn aan de dood of aan het leven, of aan een andere vorm van verlies.
Graag willen we iedereen de gelegenheid bieden om een kaarsje aan te steken.
Er is ook ruimte voor ontmoeting en gesprek.
De Ontmoetingskerk is hiervoor open op woensdagavond 2 november van 19.00-20.30 uur.

Op donderdag 3 november wordt er een avond over Maria georganiseerd. Het Beraad van Kerken heeft de Protestantse hoogleraar Arnold Huijgen uitgenodigd om over dit onderwerp te komen vertellen. Hij schreef in de coronatijd een boek over Maria en doet daarin een aantal voorstellen om ook in Protestantse kring wat vaker bij Maria stil te staan.
U hoeft het boek niet gelezen te hebben om de lezing te kunnen bijwonen. De schrijver zal zelf een aantal exemplaren van het boek meenemen, maar u kunt het ook bij Van Atten aanschaffen. De avond begint om 20.00 uur en wordt namens het Beraad van Kerken gehouden in De Acker.

Gedachtenisdienst: op zondag 6 november wordt de Gedachtenisdienst gehouden in de Ontmoetingskerk.Op deze zondag gedenken we alle gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
De contactpersonen van deze families hebben hierover informatie ontvangen.
Ook in deze dienst is er, na het voorlezen van de namen van de overledenen van het afgelopen jaar, voor alle aanwezigen gelegenheid om een kaarsje te ontsteken.
Aan de dienst wordt muzikaal medewerking verleend door een gelegenheidskoor.

Op woensdag 9 november is er om 20.00 uur een gespreksavond voor wie mee wil praten over geloven, zin- en betekenisgeving in deze tijd. Hoe geef je er thuis en in de ruimte van de kerk vorm aan en waar loop je dan tegenaan? Voor ouder(s), leiding en allen die hierbij een rol willen vervullen.

Hartelijke groet vanuit Friesland, waar we met een groep van elf gemeenteleden weer mooie stappen hebben gezet door te pelgrimeren. Letterlijk en figuurlijk. We liepen deze keer, met omwegen en verschillende groene etappes, van Koudum naar Sneek. Van de ene Martinikerk naar de andere. Boeiend waren de gesprekken onderweg, met elkaar en met de mensen die we tegenkwamen. Maar ook de contacten die er waren met de beide Protestantse Gemeenten omdat we zijn gestart met een ochtendgebed op woensdagmorgen en de wandeldagen hebben afgesloten met een vesper op vrijdagmiddag.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Omdat zowel de vergadering van de Kleine Wijkkerkenraad als de Grote Wijkkerkenraad plaatsvindt na het inleveren van deze kopij deze keer nog geen nieuws.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om de ‘mannen’ in onze kerk uit te nodigen mee te zingen in een gelegenheids Mannenkoor tijdens de Kerstviering op 25 december in onze Ontmoetingskerk. 3 jaar geleden is dat al een keer eerder gebeurd en het leek ons leuk om dat nog een keer te herhalen? Meedoen? Een berichtje naar ondergetekende is genoeg. Je hoort dan vanzelf wanneer er geoefend gaat worden..
Bob van der Deijl, voorzitter (06 549 87 630)

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs?
Bel, mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak..

Lunchconcerten
De regelmatige bezoeker van onze lunchconcerten verwacht misschien in deze wijkberichten de informatie voor het komend concert. In november vindt het echter niet plaats op de 3e zondag van de maand maar op de 4e zondag t.w. 27 november. Dan speelt het Pijnackers Kamer Orkest met als soliste Adinda van Delft op viool. Meer daarover in de volgende wijkberichten.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Dhr. J.C. van Doorn wordt op 7 november 89 jaar
Dhr. J. Bloemendaal wordt 82 jaar op 15 november
Mevr. E. Bukman – van der Stoep wordt 18 november 83 jaar
Mevr. H. Huisman – Bos wordt 85 jaar op 21 november
Mevr. A.C. de Vries – Hoogendoorn wordt 24 november 97 jaar
Hartelijk gefeliciteerd iedereen.

Huwelijksjubileum
Op 13 november zijn dhr. en mevr. Klomp – Schellingerhoudt 66 jaar getrouwd.
Hartelijk gefeliciteerd.

Uit het oog in het hart
In deze rubriek wordt aandacht gevraagd voor die gemeenteleden die elders verblijven:
– Dhr. Coen Cornelissen Hoogvliet.

Floriadehof: – Willemijngang 40, 2719BR Zoetermeer 
– Mevr. G Bloemendaal Zoetermeer

Veenhage: Meidornlaan 22631GC Nootdorp
– Mevr. H.C. Ottink-Aardoom Nootdorp
– Mevr. M. de Jong-van der Windt Nootdorp

De Oudelandse Hof:  Oudelandselaan 226, 2652EL Berkel en Rodenrijs
– Mevr. A. Huisman-Ouwerling

De Magistraat:  Henegouwerlaan 70-82, 3014 CE Rotterdam
– Dhr. R. Klijnsma

Huize Liduina:  Burgemeester de Villeneuvesingel 1, 3055AK Rotterdam
– Mevr. L. Rensen-van Atten

De Kreek:  Leeuweriklaan 34, 2691CK ’s-Gravenzande
– Mevr. R. de Bruin-van der Knaap

Stefanna:  Aart van der Leeuwlaan 904, 2624LW Delft
– Mevr. G.H. Dijkshoorn-Blokzijl

De Tweemaster:  Vondelpark 2, 3141 CJ Maassluis
– Dhr. J. Poot

Weidevogelhof:  Raaigras 102, 2643 JJ Pijnacker
– Mevr. M. van der Linden-Benders
– Mevr. H.L. van der Kooij-Bosker
– Mevr. M.C. Looijen-Vooijs
– Mevr. J. Rip
– Mevr. A. Rensen-van Kampen
– Mevr. M. Ubels-Veerman
-Dhr. en mevr. Philipse-van Ieperen

> Opmerking: De volledige adressen zijn verkrijgbaar bij de scriba.< 

Bedankt
Lieve mensen,
Heel hartelijk bedankt voor de vele lieve kaarten en de mooie bloemen met de felicitaties voor ons 55 jarig huwelijk.
Het heeft deze dag voor ons tot een onvergetelijke en extra feestelijke gemaakt.
Wij groeten u hartelijk,
Koos en Jannie van der Elst- Kuyvenhoven.

Workshop Adventstuk maken 24 november 19.30 uur
Zondag 27 november is het 1e advent, hetgeen betekent dat we ons gaan voorbereiden op het kerstfeest. We kunnen dit met elkaar doen door op donderdagavond 24 november een adventstuk te maken. Het woord advent, komt van het Latijnse ‘adventus’ wat ‘de komende’ betekent, ‘God komt naar ons toe’. De vier kaarsen op het adventstuk geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west. De kaarsen staan symbool voor het komende Licht. In de kerk steken we elke week een extra kaars aan in een adventskrans, met een mooi zelfgemaakt stuk (zie foto) kun je deze traditie thuis voortzetten.
Locatie van deze advent-avond is Maris Workshops aan de Strikkade 39.
Aanmelden via Jacqueline van der Deijl per e-mail j.vanderdeijl@gmail.com of per telefoon 06 252 85 908. De kosten zijn €39,50 dit is inclusief materiaal, gebruik gereedschap en koffie of thee. De kleurkeuze van je stuk kun je ter plaatse kiezen. Kom je ook?
Wees welkom op 24 november!
Jacqueline van der Deijl

Agenda –  7 november  tot  24 november
Maandag 7 november  9.00 uur Kerk schoonmaken
Dinsdag 8 november Vergadering GWK, wijkzaal
Woensdag 9 november 14.00 uur Gespreksgroep 65+
Woensdag 9 november 20.00 uur Gepreksavond over jeugdwerk
Zondag 13 november 11.15 uur Oefenen Taizéliederen in zaal 2
Dinsdag 15 november 10.30 uur koffie in de hal van de kerk.
Woensdag 16 november 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 16 november 19.30 uur Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk
Vrijdag 18 november 10.30 uur Kerkdienst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, 1e verdieping.
Zondag 20 november 12.00 uur Lunchconcert
Woensdag 23 november 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com of in de kerk
Donderdag 24 november 19.30 uur Workshop Adventstuk maken

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)


In Memoriam
In september 2022 is overleden Helena Vijfhuizen-van den Berg. Leny is 86 jaar geworden. Leny werd geboren in Rotterdam en was de middelste uit een gezin van drie kinderen. Haar gezondheid was broos. Toch heeft ze van jongs af aan geleerd om met de beperkingen die haar fysiek werden opgelegd, om te gaan. Het maakte haar veerkrachtig.
Ze groeide op in Delft en zo leerde ze haar man kennen. Samen kregen zij hun zoon Floor.
Voor hem kon Leny soms wel eens streng zijn als hij zocht naar ruimte om te doen wat hij wilde. Maar ze was ook heel nabij en loyaal als het ging om alles wat met DSVP te maken had bijvoorbeeld, ze miste geen uitslagen en hield nauwgezet bij hoe Floor en later haar kleinkinderen Lisanne en Marc voetbalden.
Met het vroege verlies van haar man brak een moeilijke periode in haar leven aan. Opnieuw wist ze een weg te vinden om met het verlies om te gaan. Ze ontmoette door een bijzonder toeval een hartsvriendin en samen met haar en ook samen met de bewoners van Woonakker heeft ze nog vele mooie levenservaringen opgedaan.
In de afscheidsdienst op 6 oktober stonden we stil bij het ouder worden en lazen we woorden uit de Galatenbrief. Over liefde die leidt tot humaniteit, tot naastenliefde. Daarna brachten we haar naar begraafplaats Koningshof.
We wensen haar zoon, schoondochter en de kleinkinderen veel sterkte toe om het verlies te dragen. Dat de Eeuwige en mensen hen daarbij tot zegen mogen zijn.

Ds. Carla Schoonenberg