Wijkberichten 5 september 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Uit de pastorie
Hoewel de overstapdienst op zondag 27 augustus bijna al de start van het nieuwe seizoen markeerde, gaan we op zondag 10 september officieel van start. De zomergroeten zullen ook een rol spelen in deze dienst. Dus mocht u nog een bericht in de kerk-app willen zetten, dan kan dat op de valreep.
Vrijwel alle kringen en groepen beginnen deze maand. Zo start ook de kring Stille Omgang weer en gaat de Leesgroep zich verdiepen in het nieuwste boek van Tomás Halík. Voor de groepen van het jeugdwerk zijn er weer nieuwe roosters gemaakt, dus ik hoop dat we met elkaar een mooi seizoen tegemoet gaan.

Op zondag 24 september is er aandacht voor de wisseling van ambtsdragers in de Kleine- en Grote Wijkkerkenraad, voor de wisseling van de wacht in het jeugdwerk en andere commissies en vieren we tenslotte ook het Avondmaal met elkaar.
‘s Middags is er een Ontmoetingswandeling met als thema ‘De Verbeelding’; we wandelen zo’n tien kilometer langs de door de deelnemers uitgekozen locaties. Voorkeuren graag aan mij doorgeven voor 20 september zodat er een mooie route samengesteld kan worden.
Hartelijke groet,
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
De kerkenraad heeft de eerste vergadering weer achter de rug. Een korte terugblik op een aantal onderwerpen. Met vreugde meldde Koos v.d.Elst namens de kerkrentmeesters dat er al positief is gereageerd op de vraag om hulp bij het schoonmaken van de kerk. Vele handen maken licht werk dus u bent nog steeds welkom. Voor vragen over of suggesties voor de vervulling van de vacature van koster en voor kerkrentmeesters kunt u bij de huidige kerkrentmeesters terecht.
U heeft het wellicht al in de kerk-app gelezen dat een 100-tal stoelen, die wij over hadden, inmiddels zijn verscheept naar een kerk in Ghana. Kerk(stoelen) naar buiten dus. Ook zijn de kerkrentmeesters bezig met verlaging  van de energiekosten, zowel door vervanging van de verlichting als van de verwarming. Wat de kerkenraad betreft een prima idee.
Met het kerkelijk seizoen gaat ook de kinderkerk weer van start. September wordt gebruikt om met elkaar te kijken hoe de kinderkerk ingevuld gaat worden dit seizoen, wat meer van deze tijd.
Op 21 september (Wereld Alzheimer Dag) werken vrijwilligers van de Ontmoetingskerk mee aan een lunch voor mensen die dementie hebben en hun partners/mantelzorger. De lunch vindt plaats in onze kerk. Publiciteit daarover wordt verzorgd door de Stichting Alzheimer.
Vanuit de activiteitencommissie hoorden we dat ook de lunchconcerten weer van start gaan (zie ook elders in deze CC) en dat voor heel 2024 al musici bereid zijn gevonden om in deze serie te komen spelen. Tenslotte is het nog leuk om te melden dat de jongeren van de Jongerenkerk op 22 september een dropping houden. Veel plezier daarbij!
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. E.C. Rip – Kas wordt 12 september 84 jaar
Mevr. J. van der Elst – Kuyvenhoven wordt 80 jaar op 13 september
Mevr. M. Rensen – Versluis wordt 14 september 88 jaar
Mevr. C. de Ruijter – Groenevelt wordt 94 jaar op 24 september
Hartelijk gefeliciteerd dames.

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. van Staalduine – de Kok september 50 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Van de Kerkrentmeesters
Zoals wellicht bekend hebben we sinds 1 augustus geen koster meer. Gelukkig zijn er kerkrentmeesters, hulpkosters en vrijwilligers die wel iets kunnen overnemen, maar het zou heel fijn zijn als er meer mensen beschikbaar zijn voor hand-en-spandiensten. Heeft u de tijd en de energie om bijvoorbeeld 2 uurtjes een helpende hand te bieden, wij zouden erg dankbaar zijn.
Mocht u/jij iemand zijn of weten voor de functie van koster of kerkrentmeester, laat het ons weten. Zie de advertentie.
Dirk Vermeijden (06-53179180), Koos van der Elst (06-10018623) en Kees Paling (06-51840410)

Verbeelding
Van 22 t/m 24 september zal de Ontmoetingskerk weer een van de locaties van het culturele weekend Verbeelding zijn.
Een vijftal kunstenaars exposeren op zaterdag en zondag hun werk in onze kerk.
Daarnaast speelt op zaterdag om 14.00 uur het Mandolineorkest en op zondag zal er vanaf 13.00 uur eveneens muziek te horen zijn. Het programma zal t.z.t wel in de Telstar staan. En natuurlijk niet te vergeten onze Ontmoetingswandeling die langs diverse locaties van de Verbeelding loopt.

Agenda
Woensdag 13 september 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Zondag 17 september 12.00 uur Lunchconcert
Dinsdag 19 september 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 19 september 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk
Woensdag 20 september 19.45 uur (Inloop vanaf 19.30 uur) Kring Stille Omgang
Vrijdag 22 september 11.00 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keijzershof, Floralaan 102.
Zondag 24 september Verbeeldingswandeling, start 13.30 uur vanaf Ontmoetingskerk
Dinsdag 26 september 20.00 uur start Leesgroep, zaal 1
Woensdag 27 september 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Vrijdag 29 september vanaf 13.00 uur, vertrek naar expositie van Christa Rosier in Bleiswijk (aanmelden voor 27 september bij Carla Schoonenberg)

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

In Memoriam

Op 16 augustus 2023 is overleden Lenie Rensen-van Atten.
Lenie is 98 jaar geworden. Ze werd geboren als derde in een groot gezin van negen kinderen. Het betekende dat zij als kind veel geholpen heeft in de huishouding en bij het grootbrengen van de jongere kinderen uit het gezin. Als zij de kans had gekregen, had zij zeker een opleiding gevolgd en buitenshuis gewerkt. Toch was zij niet de persoon om daar te lang bij stil te staan of daarover te klagen. Tot op hoge leeftijd is zij dienstbaar en bescheiden gebleven. Ze leerde haar man Piet kennen via haar oudste broer. Na hun verloving en de periode waarin Piet in Nederlands-Indië verbleef, trouwden zij eind 1949. Samen kregen zij vier kinderen en Lenie was er om ze te ondersteunen bij lief en bij leed. In de periode daarna heeft zij vrijwilligerswerk verricht via onder andere het Rode Kruis en de kerk. Zij ging graag naar de kerk en was een periode ouderling totdat de mantelzorg voor familieleden haar in beslag nam.
Tijdens de Dankdienst op 22 augustus in de Dorpskerk blikten we terug op haar leven. We lazen woorden van geloofsvertrouwen uit Psalm 121 en benoemden hoe zij kracht ontleende aan het geloof. ‘Het is me geleerd’ had ze gezegd en zo beleefde ze het tot op bijna 99-jarige leeftijd. Het hield haar bovendien op de been na het verlies van haar man in 2005. De laatste maanden van haar leven ging zij langzaam achteruit en wisselden goede en minder goede momenten elkaar steeds vaker af. Ze is rustig en toch nog onverwacht ingeslapen. We hebben haar begraven op Koningshof en spreken de wens uit dat zij mag rusten in Gods vrede.
Dat haar kinderen en de schoonfamilie, de klein- en de achterkleinkinderen zich in de komende periode bemoedigd mogen weten bij het proces van aanvaarding en het leven met de goede herinneringen.

Ds. Carla Schoonenberg-Lems