Wijkberichten 15 augustus 2023

Ontmoetingskerk

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl en de collecten.

Extra informatie bij de dienst van zondag 27 augustus: in deze Overstapdienst markeren we de overgangen van een aantal kinderen en jongeren naar de volgende groep.

Van Kom in de Kring naar de Kinderkerk, van Kinderkerk naar Jongerenkerk, van Jongerenkerk naar de 16+ groep.
Het gaat in deze dienst over het stokje doorgeven: dat zal gebeuren tijdens de dienst en later op deze zondag tijdens de estafette finales tijdens het WK atletiek. Er is muzikale medewerking van de muziekgroep van Albert Verhoef.

Na de koffie en thee is er gelegenheid om mee te doen met de picknick in het vernieuwde Klapwijkpark. Neem wat eten en drinken mee. De ervaring van vorig jaar leerde dat er voldoende was om te delen. Verder een kleedje of stoeltje, een voetbal of badminton rackets. Bij slecht weer eten we in de wijkzaal.

Uit de pastorie
Op 20 augustus verzamelen we om 13.00 uur bij de kerk en vertrekken we gezamenlijk naar de Tweemanspolder. Daar wandelen we ongeveer 10-12 km. De wandeling staat in het teken van de tuin: de reguliere tuin, de stiltetuin en de symbolische betekenis van de tuin als bijzondere ruimte.
Opgave via de kerk-app, Hanneke de Jong of bij mij.

Op 22 augustus gaat het gesprek van de Kring Open Deur van 10.00-10.45 uur over het zomernummer met als thema ‘Onder de zon’.

De Leesgroep zal dit seizoen het nieuwste boek van Tomás Halík bespreken: De namiddag van het christendom, op weg naar een nieuw tijdperk, Kok Boekencentrum, 2023. Wie interesse heeft kan zich t/m 20 september bij mij aanmelden. We starten met de bespreking op 26 september.

Wat een mooie berichten komen er voorbij in de kerk-app. De zomervakantiegroeten-groep liet en laat een variëteit aan belevenissen zien en horen. Geweldig om zo deelgenoot te zijn van elkaars ervaringen. Er kan nog gebruik van worden gemaakt tot eind september, ook vanuit huis en op grond van een blijvende herinnering!

Bij het komende afscheid van dominee Robert Stigter wil ik hem en zijn gezin Gods zegen en alle goeds wensen in zijn nieuwe gemeente. Het was mooi om samen een viertal jaren met elkaar te hebben opgetrokken!

Hartelijke groet, ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Als u dit leest zitten de schoolvakanties er bijna op. We hopen dat u heeft kunnen genieten van de tijd waarin de verplichtingen over het algemeen toch wat minder zijn. Jammer wellicht dat de weersomstandigheden, met name de laatste weken, niet overal even goed waren.
Naast het kerkelijk jaar en het gewone kalenderjaar kennen we natuurlijk ook het kerkelijk seizoen. Dat staat nu voor de deur. Er zijn best veel plannen maar wat gaan we aanpakken en hoe gaan we dat doen. Als kerkenraad (groot en klein) gaan we ons daar uiteraard weer over buigen en daar beginnen we 29 augustus mee in de Kleine Wijkkerkenraad. Volgende keer weer een verslag daarvan.
Voor nu: welkom terug en laten we er met elkaar weer een mooi kerkelijk seizoen van maken.
Hartelijke groet,
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Verjaardagen vanaf 80 jaar
Mevr. N. Bergsma wordt 22 augustus 85 jaar
Mevr. N. van Leeuwen – van der Kraan wordt 90 jaar op 27 augustus
Mevr. L. Rensen – van Atten te Rotterdam wordt 29 augustus 99 jaar
Mevr. J.J.B. van Puffelen – Bakkeren wordt 85 jaar op 31 augustus
Mevr. T. van den Berg – van Essen wordt 31 augustus 83 jaar
Mevr. A. Verhagen – Rensen wordt 83 jaar op 2 september
Mevr. A.M. van Tol – Ottevanger wordt 6 september 82 jaar
Dames, allen hartelijk gefeliciteerd !

Huwelijksjubilea
Dhr. en mevr. ’t Hart – van Dam zijn 29 augustus 61 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Van Leijenhorst – Fillekes zijn 50 jaar getrouwd op 30 augustus
Van harte gefeliciteerd.

Verhuizing
Begin van deze maand is mevrouw Cornelissen- van Atten in zorginstelling Weidevogelhof komen wonen. We hopen dat u zich snel thuis voelt in uw nieuwe woning.

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Ontmoetingsmaaltijd
Woensdag 23 augustus is er weer een Ontmoetingsmaaltijd om 18.30 uur.
Ook  hiervoor wel even opgeven na de kerkdienst of via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com.
Hier zullen ook wel veel vakantieverhalen uitgewisseld worden.

Bijbelkring Weidevogelhof
Vrijdag 1 september is de eerste Bijbelkring Weidevogelhof in het Welzijnscentrum/SWOP in Keijzershof van dit seizoen.
Let op de gewijzigde aanvangstijd 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur, de koffie staat klaar.  De bijbelkring is bedoeld voor de ouderen in de wijk Keijzershof, maar uiteraard is iedereen welkom.

Koffieochtenden
De koffieochtenden staan gepland op dinsdag 22 augustus en 5 september om 10.30 uur. Op 22 augustus is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om mee te doen met de Gespreksgroep Open Deur.

Agenda
Zondag 20 augustus 13.30 uur Ontmoetingswandeling naar Stiltetuin
Dinsdag 22 augustus 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur in zaal 1
Dinsdag 22 augustus 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 23 augustus 18.30 uur Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com
Zondag 27 augustus Overstapdienst, aansluitend koffiedrinken wijkzaal en Picknick in het wijkpark, Marga Klompélaan
Dinsdag 29 augustus 20.00 uur Vergadering Kleine Wijkkerkenraad
Woensdag 30 augustus 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Vrijdag 1 september 11.00 uur Bijbelkring Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102, inloop 10.30 uur
Dinsdag 5 september 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk.
Dinsdag 5 september 13:00 uur Gespreksgroep 65+ bijeenkomst bij een van de leden thuis; info: Mieke Hoek

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)