Wijkberichten 2 april 2024

Uit de pastorie
In de kerkdienst van zondag 7 april wordt mw. Ellen Lalleman-Bruinink bevestigd als diaken van de Ontmoetingskerk. Hoewel zij al eerder diaken is geweest en in de laatste jaren al zeer actief is als vrijwilliger bij de koffieochtenden en de Weidevogelhof, is het een mooie stap. Zo zal zij na de zomer ook als diaken van dienst actief zijn in de kerkdiensten. Een mooie tijd gewenst!

Na de intensieve Stille Week en het feest van Pasen, maken we ons op voor activiteiten die ons in contact brengen met de natuur. Want het winterseizoen maakt plaats voor het voorjaar. Graag noem ik de Ontmoetingswandeling van zondag 7 april. We starten om 13.00 uur vanaf de Ontmoetingskerk en wandelen 10 kilometer in de groene omgeving van Pijnacker. Wie korter wil wandelen, is ook welkom.

Er is trouwens nog ruimte om mee te wandelen op de Wegen van Zegen in de Over-Betuwe van vrijdag 26 t/m zondag 28 april. De start van dit pelgrimspad is op vrijdag 26 april. De afstanden zijn relatief kort. Meer informatie via Hanneke de Jong en mij.

Vervanging
In de week van maandag 22 april t/m zondag 28 april ben ik niet inzetbaar voor pastorale werkzaamheden. Vervanging verloopt via de scriba.

Vooruitblik Hemelvaartsdag
Op donderdag 9 mei 2024 is er gelegenheid om te dauwtrappen o.l.v. Wim van der Kooij. Hij is lid bij de Ontmoetingskerk en is Natuurgids bij o.a. Natuurmonumenten en leidt de wandeling van ongeveer vijf kilometer door de Balij. Verzamelplaats is om 6.30 uur bij de parkeerplaats voor zowel auto’s als fietsen aan de Nieuwkoopseweg, hoek Floriadepad. De wandeling gaat door een zeer gevarieerd gebied met bosachtige structuur, weides en waterpartijen, verharde ondergrond en struinpaden met hoog gras, water of modder.

Om 8.30 uur volgt een gezamenlijk ontbijt in de Dorpskerk en meteen aansluitend om 9.30 uur de Hemelvaartsdienst met als thema ‘Hemel en aarde’ o.l.v. ds. Carla Schoonenberg.

Het is ook mogelijk om uitsluitend een van de activiteiten te kiezen. Maar: voor zowel de wandeling als het ontbijt is aanmelding vooraf verplicht. De lijsten zijn binnenkort beschikbaar. Van harte welkom om aan te sluiten bij deze bijzondere samenwerking tussen de Dorpskerk en de Ontmoetingskerk.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Op 12 maart heeft de kerkenraad weer vergaderd. Er is o.a. gesproken over:
de afkondigingen vóór de dienst voor de kijkers/ luisteraars thuis. Veel mededelingen worden in de dienst ook gedaan dus wellicht hoeft een aantal zaken daar niet genoemd te worden. Het moderamen gaat hier nog een keer naar kijken. De liturgiecommissie gaat zich nog een keer buigen over de vraag hoe intocht kerkenraad, start intochtslied beter op elkaar kan worden afgestemd.

De kerkrentmeesters vertelden hun plannen over verlichting en verwarming. Doel: verlaging energiekosten.

Vanuit de Activiteitencommissie werd aangegeven dat de lunchconcerten op dit moment zeer goed bezocht worden. De eerste drie concerten van dit jaar werden alle drie bezocht door ten minste 130 personen. De bezoekers waarderen de hele entourage van het lunchconcert zeer. Van het kopje koffie vooraf via een uur mooie muziek tot en met het drankje na afloop. Het publiek is erg dankbaar.

Vanuit de diaconie werd met vreugde gerapporteerd dat, nu de kaarten voor de gevangenen na afloop van de dienst geschreven worden, alle kaarten terugkwamen en we dus veel meer mensen met een kaart konden verblijden.

Graag tot een volgende keer.
Hartelijke groet
Bob van der Deijl, voorzitter, bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Op zondag 21 april is er weer een concert op de vleugel. Niet door één pianist maar twee pianisten nemen achter onze vleugel plaats. Quatre mains dus. Zie: Jaarprogramma Lunchconcerten  2024

Lentemarkt
Gelet op alle reacties kunnen we er wel vanuit gaan dat het nieuwe initiatief, om tot een lentemarkt te komen, geslaagd is. Naast heel veel gezelligheid bleek dat deze dag het mooie bedrag van € 1500,- heeft opgeleverd.
Iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan deze dag en/of aan dit bedrag: hartelijk, hartelijk dank.
Graag tot een volgende keer.

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.
Berichten voor <Omzien naar Elkaar> kunnen doorgegeven worden aan Henk Kroeze.

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Kaijser-van der Zee  zijn 9 april 50 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Van Bostelen-van der Windt   zijn 11 april 63 jaar getrouwd
Fam. T.J. Boer  is 22 april 25 jaar getrouwd
Dhr. en mevr. Braat-Hoogerdijk   zijn 22 april 60 jaar getrouwd

Verjaardagen 80 +
Dhr. A. Ybema  wordt 5 april 89 jaar
Dhr. J. ’t Hart  wordt 9 april 80 jaar
Mevr. E.J. van Luttervelt-van Oeveren  wordt 9 april 82 jaar
Mevr. M. Veerman-Schellingerhoudt  wordt 12 april 80 jaar
Mevr. G.G.Helder-de Kraker  wordt 24 april 82 jaar.
Van harte gefeliciteerd!

Agenda
Zondag 7 april 13.00 uur   Ontmoetingswandeling vanaf de Ontmoetingskerk
Woensdag 10 april 14.30 uur   Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Dinsdag 16 april 10.00 uur   Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 16 april 10.30 uur   koffie drinken in de hal van de kerk.
Woensdag 17 april 19.30 uur   Kring Stille Omgang in de Toren van de Dorpskerk
Vrijdag 19 april 11.00 uur   Kerkelijke bijeenkomst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Zondag 21 april 12.00 uur   Lunchconcert
Woensdag 24 april 14.30 uur   Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Woensdag 24 april 18.30 uur   Ontmoetingsmaaltijd, aanmelden via de kerk-app of via ontmoetingsmaaltijden@gmail.com

Excursie en nieuw kloosterweekend
Aan iedereen (ook van de andere wijkgemeenten!) die geïnteresseerd is in een excursie of Kloosterweekend,

Aan het begin van de maand maart hebben wij een zeer geslaagd kloosterweekend in het bekende Benedictijner klooster in Chevetogne in België georganiseerd. Dit was voor Marlène en mij weer reden genoeg om dit keer nog een uitstapje en een nieuw kloosterweekend te organiseren.

Het uitstapje gaat op vrijdag 3 mei a.s. naar de Bijbelse beeldentuin in Hoofddorp. Wij vertrekken om ca. 10.00 uur vanuit de Ontmoetingskerk naar Hoofddorp. Wij worden daar met koffie ontvangen. Na deze ontvangst gaan wij onder leiding van een gids door de gehele beeldentuin. Onze dominee Carla zal ons vergezellen en eventueel aanvullende informatie geven. Na deze rondleiding gaan wij via een toeristische route door de bollenstreek naar huis. Tijdens deze thuisreis gebruiken wij onderweg de lunch.
De totale kosten van deze dag gaan ongeveer € 30,00 bedragen. Voor meer informatie over deze beeldentuin, kijk op de website van de Bijbelse Beeldentuin: www.bijbelsetuininhoofddorp.nl

Van   8 t/m 10 november 2024 organiseren wij weer een kloosterweekend in het nog niet zo lang geleden geopende Protestantse klooster in Hilaard/Jorwert in de mooie provincie Friesland. Vorig jaar waren wij daar ook al te gast. Op veelvuldig verzoek gaan wij daar een keer naar toe terug. De uitwerking van het thema zal voor een groot gedeelte door onze dominee Carla worden geleid.
Wij vertrekken op vrijdag 8 november omstreeks 10.00 uur vanuit de Ontmoetingskerk naar een stad(je) in Friesland. Evenals vorig jaar zijn wij voornemens om onderweg eerst een bezienswaardigheid te bezoeken, daarna de lunch te gebruiken en onder leiding van een gids kennis te maken met de omgeving. Waar we dat houden is op dit moment nog niet bekend.
-> De kosten zijn nog niet exact bekend, maar zullen waarschijnlijk rond de € 225,00 bedragen.  Wij informeren je nu reeds omdat wij in de maand april aan het klooster moeten melden of wij wel of niet komen.

Voor de activiteit van 3 mei en/of het kloosterweekend van 8 t/m 10 november kan men zich bij Job van Keulen opgeven. Zijn telefoonnummer is 06 1400 7175, of via zijn emailadres: keule841@planet.nl

Wij kunnen ons voorstellen dat je iemand kent die graag aan een kloosterweekend zou willen deelnemen, maar voor wie de financiële middelen ontoereikend zijn. Mocht dit voor iemand die je kent zo zijn, dan horen wij dat graag. Want in overleg kunnen wij kijken of er financiële tegemoetkomingen mogelijk zijn. Het verzoek wordt vertrouwelijk behandeld. Neem daarom tijdig contact op met onze dominee Carla via 06 1905 0530 of via e-mail.

Wij horen graag van je! Een hartelijke groet van Marlène van Buuren en Job van Keulen

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl,kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website, laat het weten via scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)

***