Wijkberichten 30 januari 2024

Uit de pastorie
Zoals bij velen inmiddels bekend is, hebben we met ons hele gezin van 1 t/m 17 januari een indrukwekkend familiebezoek aan India gebracht. We waren te gast bij familieleden van de vriendin van onze oudste zoon. Naast alle indrukken, de cultuurshock en de gebruiken in een ander continent, is mij vooral de gastvrijheid bijgebleven. Het warme klimaat maakte dat een groot deel van het leven buitenshuis plaatsvond. Er werd veel in groepsverband georganiseerd en de betrokkenheid op elkaar was hartverwarmend. Zo hebben we met een aantal jonge activisten een wandeling door de jungle gemaakt en de sociale- en milieuproblematiek van de regio besproken. We hadden geen reisgids nodig om onze weg te vinden, we werden van de ene indrukwekkende plaats naar de andere geleid en hebben op deze manier een bezoek gebracht aan een klooster, een markt, een oud tempelcomplex en verschillende historische plaatsen. Tijdens de kerkdiensten kwam er zo nu en dan een hond binnengelopen en maakte een van de kinderen tussendoor een mooi dansje.

Sinds onze terugkomst is de organisatie van het kerkenwerk weer volop gestart en is de blik gericht op de vroege veertigdagentijd van dit voorjaar.
Met de ervaring van een mooie voorbereiding op de Oecumenische Viering van 28 januari j.l. hoop ik van harte dat we vanuit het Beraad van Kerken erin slagen om samen met geïnteresseerde gemeenteleden ook een aantal onderwerpen op te pakken, waaronder de vragen rondom geloof en duurzaamheid. Via de kerk-app en de nieuwsbrief hoort u hier binnenkort meer over.
Ds. Carla Schoonenberg

Uit de Kerkenraad
Dinsdag 23 januari kwam de wijkkerkenraad weer bij elkaar en daaruit, zoals altijd, weer wat te memoreren zaken: zoals bekend is de Grote Wijkkerkenraad opgehouden te bestaan. De wijkkerkenraad gaat nu met ‘werkgroepen’ verder en de bemensing daarvan moet nog worden uitgebreid. Ook kan de wijkkerkenraad zelf nog wel wat uitbreiding gebruiken. Vragen daarover worden graag door de leden van ons moderamen (ds Carla, Betty, Bob) beantwoord.
De kerkrentmeesters zijn hard bezig onze kerk up-to-date te houden en te verduurzamen. De verlichting is of wordt omgezet naar LED-verlichting, de verwarming wordt duurzaam gemaakt en ook de zalen krijgen een opknapbeurt.
Vanuit de diaconie werd medegedeeld dat het 40-dagen-project dit jaar bestemd is voor Stichting ‘Pijnackernaren helpen Armenië’ en met name voor hulp aan de vluchtelingen uit Nagorno-Karabach.
Vanuit de werkgroep ‘Kerk naar buiten’ kwam het verheugende nieuws dat de belangstelling voor de lunchconcerten nog steeds stijgend is. Bij het laatste concert waren er 150 bezoekers. Ook gaat men een Lentemarkt organiseren (zie verderop).
Tot de volgende keer. Hartelijke groet namens de wijkkerkenraad
Bob van der Deijl, voorzitter
06-54987630 of bobdeijl@gmail.com

Lunchconcert
Ook in dit nummer weer de aankondiging van een nieuw lunchconcert.
Zondag 18 februari komt het Ottoni kwartet samen met Mirjam v.d. Maas naar de Ontmoetingskerk om ons prachtige Tango muziek te laten horen.
Zie: Jaarprogramma Lunchconcerten  2024

Lentemarkt: save-the-date
Zaterdag 16 maart a.s. gaat de Activiteitencommissie een gezellige lentemarkt organiseren.
Uiteraard in onze eigen Ontmoetingskerk en wel van 11 tot 15 uur. Er zal van alles te koop zijn: bloemen, planten, bloemstukjes, zelfgebakken koek(jes), soep en broodjes voor de lunch  en koffie en thee met wat lekkers.
Alle gelegenheid dus om elkaar te ontmoeten en wat te kopen voor jezelf, voor in huis of in de tuin. Wat gaan we doen met de opbrengst van deze dag?  Zowel in de kerkdienst als  bij de lunchconcerten willen we graag wat meer mogelijkheden hebben met licht op het podium. De opbrengst van deze dag willen we graag daarvoor gebruiken.
Uiteraard kunt u ons daarbij helpen door langs te komen of te helpen bij de verdere organisatie. We horen het graag. Heeft u een ideetje wat nog meer verkocht kan worden? Laat het één van de leden van de Activiteitencommissie weten. In de nieuwsbrief van 8 februari volgen meer details. Komt u ook?

Pastoraat
Stelt u een bezoek op prijs? Bel of mail  naar ds. Carla Schoonenberg via  06 -19 050 530  of mail dominee@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl  voor een afspraak.

Verjaardagen 80 jaar en ouder
Mevr. M.A. Ybema-van der Werff  wordt 4 februari 89 jaar
Mevr. I. van Lingen-van der Wouden  wordt  80 jaar op 7 februari
Mevr. A. Braat-Hoogerdijk wordt op 21 februari 81 jaar
Alle jarigen van harte gefeliciteerd!

Huwelijksjubileum
Dhr. en mevr. Groen-Louwe zijn op 14 februari  55 jaar getrouwd
Van harte gefeliciteerd

> Opmerking: Voor een kaartje o.i.d. zijn de volledige adressen verkrijgbaar bij de scriba.<

Agenda
Dinsdag 6 februari 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk, aansluitend een warme lunch. Aanmelden bij Ellen Lalleman 06 14559094.
Woensdag 14 februari 14.30 uur Ouderensociëteit Ons Honk, De Acker
Vrijdag  16 februari 11.00 uur Kerkelijke bijeenkomst  Weidevogelhof, Welzijnscentrum Keizershof, Floralaan 102
Zondag 18 februari 12.00 uur Lunchconcert Ontmoetingskerk
Zondag 18 februari 19.00 uur Taizédienst Dorpskerk
Dinsdag 20 februari 10.00 uur Gespreksgroep Open Deur, zaal 1
Dinsdag 20 februari 10.30 uur koffie drinken in de hal van de kerk
Woensdag 21 februari 19.30 uur Kring Stille Omgang, Toren Dorpskerk (inloop 19.15 uur)

Extra informatie bij de diensten
Het overzicht van de diensten staat  op de website.
Op de website vindt u onder  Nieuws  vanaf zaterdag de Liturgie met de koppelingen naar  kerkdienstgemist.nl, kerkomroep.nl , de beamer berichten en de collecten.

Heeft u een bericht voor Centraal Contact, beamer of website Laat het weten!
via:  scriba@ontmoetingskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl
Met vriendelijke groet, Betty Bos-Lak (scriba)