Uw financiële bijdrage aan het diaconaal werk

Afgelopen weken hebben we u per brief, of als we uw emailadres hadden, per email gevraagd een financiële bijdrage te geven ter ondersteuning van het diaconale werk. Velen van u hebben al gereageerd. Hartelijk dank daarvoor!

We hebben gemerkt dat onze mail bij een groep gemeenteleden niet is aangekomen. Het blijkt dat sommige providers de mail zien als spam en daarom verwijderen. Helaas kunnen we niet achterhalen bij wie dat precies is gebeurd.

Mocht u geen brief of email hebben ontvangen, dan wil ik u vragen dit door te geven aan de diaconie. Dat kunt u doen door contact op te nemen met een van de diakenen of te mailen naar dvb.diaconie@pknpijnackerdelfgauw.nl. Hartelijk dank daarvoor!

Namens het College van Diakenen,
Lennart de Prieëlle (voorzitter)