Nieuws

 • Week van gebed voor eenheid van christenen – Licht in het duister

  Week van gebed voor eenheid van christenen – Licht in het duister

  Er is veel haat en strijd in deze wereld. Als je dat tot je door laat dringen, wordt je er verdrietig van. Zelfs onder de christelijke kerken is veel verdeeldheid. Des te meer mogen we bidden voor eenheid. Het is…

  Lees meer

 • De twee nieuwe Plus-projecten

  De twee nieuwe Plus-projecten

  Eind vorig jaar heeft Billy Brown zijn studie aan de MBS in Kuala Lumpur afgerond en is teruggekeerd naar zijn vaderland Liberia. Ook het project van de Mothers’ Union van de Orthodoxe Kerk in Uganda hebben we afgesloten. Dus zijn…

  Lees meer

 • Samenstelling Algemene Kerkenraad / Aanpassing Plaatselijke Regeling

  Samenstelling Algemene Kerkenraad / Aanpassing Plaatselijke Regeling

  Al lange tijd wordt binnen de Algemene Kerkenraad gesproken over de samenstelling. Hetzelfde werk in de diverse wijken wordt verzet door minder mensen dan voorheen. Daar past een kleinere AK bij omdat dit tijd vrijmaakt voor werk in de wijken.…

  Lees meer

 • Vieringen en bijbelkring in Keizershof voorlopig opgeschort

  Vieringen en bijbelkring in Keizershof voorlopig opgeschort

  In verband met de vele besmettingen van het coronavirus heeft de commissie Weidevogelhof helaas moeten besluiten om de kerkdiensten en bijbelkring in het Welzijnscentrum Keizershof met ingang van 19 november tot en met 5 januari 2022 te annuleren.

  Lees meer

 • College van Diakenen zoekt een beheerder van de kerkomroep

  College van Diakenen zoekt een beheerder van de kerkomroep

  Het College van Diakenen coördineert de diaconale werkzaamheden in de vier wijkgemeenten. Eén van de werkzaamheden die onder de diaconie vallen is het beheer van de kerkomroep. Met de kerkomroep worden gemeenteleden in staat gesteld om op afstand naar de…

  Lees meer

 • College van Diakenen zoekt een scriba!

  College van Diakenen zoekt een scriba!

  Het College van Diakenen coördineert de diaconale werkzaamheden in de vier wijkgemeenten. We zoeken iemand die het leuk vindt om samen met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het College van Diakenen voor te bereiden. Aan deze vergaderingen nemen…

  Lees meer

 • PCOB zoekt een secretaris en een penningmeester

  PCOB zoekt een secretaris en een penningmeester

  De ouderenbond PCOB in Pijnacker zoekt wegens vertrek van de huidige functionarissen zo spoedig mogelijk een secretaris en een penningmeester. De PCOB organiseert maandelijks een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een lezing gegeven over allerlei uiteenlopende onderwerpen…

  Lees meer

 • Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

  Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

  In het voorjaar heeft u een brief of email ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu…

  Lees meer

 • Gastzangers welkom bij het Requiem van Mozart

  Gastzangers welkom bij het Requiem van Mozart

  Vanaf woensdag 3 november kunt u met Oratoriumkoor Cantando Pijnacker mee studeren aan het Requiem van Mozart en enkele andere mooie liederen van Mozart, Händel en Haydn. We zoeken met name sopranen, tenoren en bassen. De uitvoering is ter ere…

  Lees meer