Nieuws

 • Vieringen en bijbelkring in Keizershof voorlopig opgeschort

  Vieringen en bijbelkring in Keizershof voorlopig opgeschort

  In verband met de vele besmettingen van het coronavirus heeft de commissie Weidevogelhof helaas moeten besluiten om de kerkdiensten en bijbelkring in het Welzijnscentrum Keizershof met ingang van 19 november tot en met 5 januari 2022 te annuleren.

  Lees meer

 • College van Diakenen zoekt een beheerder van de kerkomroep

  College van Diakenen zoekt een beheerder van de kerkomroep

  Het College van Diakenen coördineert de diaconale werkzaamheden in de vier wijkgemeenten. Eén van de werkzaamheden die onder de diaconie vallen is het beheer van de kerkomroep. Met de kerkomroep worden gemeenteleden in staat gesteld om op afstand naar de…

  Lees meer

 • College van Diakenen zoekt een scriba!

  College van Diakenen zoekt een scriba!

  Het College van Diakenen coördineert de diaconale werkzaamheden in de vier wijkgemeenten. We zoeken iemand die het leuk vindt om samen met de voorzitter en penningmeester de vergaderingen van het College van Diakenen voor te bereiden. Aan deze vergaderingen nemen…

  Lees meer

 • PCOB zoekt een secretaris en een penningmeester

  PCOB zoekt een secretaris en een penningmeester

  De ouderenbond PCOB in Pijnacker zoekt wegens vertrek van de huidige functionarissen zo spoedig mogelijk een secretaris en een penningmeester. De PCOB organiseert maandelijks een bijeenkomst voor haar leden. Tijdens deze bijeenkomst wordt een lezing gegeven over allerlei uiteenlopende onderwerpen…

  Lees meer

 • Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

  Uw financiële bijdrage aan diaconaal werk: hartelijk dank!

  In het voorjaar heeft u een brief of email ontvangen van de Diaconie met het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het werk van de Diaconie. Wij willen iedereen hartelijk danken voor de bijdragen die we tot nu…

  Lees meer

 • Gastzangers welkom bij het Requiem van Mozart

  Gastzangers welkom bij het Requiem van Mozart

  Vanaf woensdag 3 november kunt u met Oratoriumkoor Cantando Pijnacker mee studeren aan het Requiem van Mozart en enkele andere mooie liederen van Mozart, Händel en Haydn. We zoeken met name sopranen, tenoren en bassen. De uitvoering is ter ere…

  Lees meer

 • Columbarium begraafplaats Koningshof

  Columbarium begraafplaats Koningshof

  Landelijk, ook binnen de PKN, zijn 2 van de 3 uitvaarten crematies. Waar voorheen begraven werd in een algemeen graf, is dat nu dus een crematie geworden. De praktijk leert dat veel nabestaanden uitstrooiing van de as niet zo zien…

  Lees meer

 • Parochieblad downloaden

  Parochieblad downloaden

  Voor iedereen die interesse heeft is het RK Parochieblad de Morgenster (dat 7 keer per jaar uitkomt) te downloaden via deze link. parochiechristuskoning.nl/voor-iedereen/parochiebladen

  Lees meer