Vanuit de Algemene Kerkenraad: Begrotingen 2023

Op de website van onze gemeente zijn vanaf woensdag 2 november 2022 de begrotingen van de diaconie en de gemeente te vinden. Gemeenteleden worden uitgenodigd deze documenten te lezen en waar nodig vragen te stellen. Beide begrotingen zijn voorzien van een toelichting van de respectievelijke penningmeesters.

Op de begroting van de diaconie zijn als te doen gebruikelijk uitgaven en inkomsten in balans.

Helaas is dat niet het geval met de begroting van de gemeente. De hogere kosten gas en elektriciteit en een eenmalige uitgave t.b.v. een grondige renovatie van de pastorie Koningshof 1 hakken er flink in.

Eerder lichtte de Algemene Kerkenraad de gemeenteleden in over het traject dat gaande is met betrekking tot de toekomst van onze kerk in Pijnacker / Delfgauw. De financiële situatie kan daarin niet onbenoemd blijven. Dit najaar worden er in alle wijken bijeenkomsten gehouden om met gemeenteleden in gesprek te gaan over de (voorlopige) uitkomsten van de bezinning op de toekomst. Tijdens die ochtenden/avonden wordt ook inzicht geboden in de begrotingen per wijk. Dat is namelijk één van de voorgestelde wijzigingen: wijken krijgen meer directe zeggenschap over het geld dat door de leden van een wijkgemeente gegeven wordt. Daarbij hoort een begroting per wijk.

De landelijke kerk vraagt echter een begroting op gemeenteniveau (4 wijken) en ligt deze nu spreekwoordelijk ter inzage op de website.

Reacties kunnen tot en met dinsdag 15 november 2022 bij de scriba van de Algemene Kerkenraad ingeleverd worden: scriba@pknpijnackerdelfgauw.nl. Nadere gegevens zijn te vinden op de website. Mocht iemand behoefte hebben aan een papieren versie van één van de documenten kan dit aan de scriba kenbaar gemaakt worden.

Het betreft een viertal documenten: